St. Juli Mr. surt 06:22 i es pon 21:15 surt 21:43 i es pon 05:54

Cursos Formació Permanent

Itinerari 4: Història, espiritualitat i literatura


L'itinerari de Història, espiritualitat i literatura està format per un total de 19 sessions (1 sessió = 1,15h de classe) i 2 ECTS. L'horari i resum de cadascuna d'elles es pot consultar en l'apartat del curs sencer  

 

6. Els jesuïtes: línies artístiques i estètiques.

7. Sant Pau en el context cultural greco-romà.

11. L'admirable litúrgia i les seves curiositats.

13. Albert Camus i el problema de l’humanisme: Anàlisi de la novel·la La Pesta.

14. Gregori de Nissa. La Vida de Moisès, el progrés vers la comunió amb Déu.

15. La teologia de Karl Rahner. Una teologia inspirada en els exercicis espirituals de sant Ignasi de Loiola.

18. Al cap d’un any del viatge del papa Francesc a l’Iraq: la presencia cristiana a la Mesopotàmia.

21. L’experiència espiritual que sant Ignasi va viure a Manresa.