Sta. Maria Magdalena surt 06:37 i es pon 21:17 surt 19:08 i es pon 03:21

Curs Aprofundiment Bíblic

Programa 2023-2024

Visió panoràmica de la història de la salvació i introducció a l’Antic i al Nou Testament, amb disciplines que ajuden a comprendre millor els textos bíblics. S’imparteix els dimarts i dijous, de 18,00 a 20,00 h.

Coordinadors: Dr. Joan Ramon Marín i Marcos Aceituno

 

Matriculació: 10 de juliol al 18 de setembre de 2023

Taxes de matrícula: 190 € (assignatura) / 725 € (curs complet)

Matriculació online: Accedeix al SISTEMA DE GESTIÓ ACADÈMICA per procedir a la PREINSCRIPCIÓ i posterior MATRÍCULA als estudis que ofereix l'Ateneu Universitari Sant Pacià.

Secretaria. Horari d'atenció presencial*:

  • De dilluns a dijous de d’11.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h.
  • Divendres de d’11.00 a 13.00 h.
  •  * Excepte: Juliol: De dilluns a divendres d’11.00 a 14.00h. Agost: tancat.

 

PRIMER SEMESTRE

del 12 de setembre de 2023 a l'11 de gener de 2024

 

1. Els mites bíblics en context: Gènesi 1 (1a part) [CIB113]

Els mites són il·lustracions de la recerca existencial de l’ésser humà, que s’emmarquen en unes coordenades culturals concretes. L’estudi del llenguatge mític revela com els relats i les imatges utilitzades connecten diferents experiències humanes a través del temps i de l’espai. La Bíblia, en aquest sentit, no neix de forma aïllada, sinó en diàleg i en connexió amb el seu entorn, sent visibles a través d’alguns dels mites i imatges que utilitza. Però, fins a quin punt hi ha connexió? Quins són els elements que la connecten i quins els elements que parlen de la seva pròpia comprensió del món?

En aquest curs, ens centrarem en els primers onze capítols del Gènesi, on el llenguatge mític i poètic sura en cadascun dels seus relats etiològics, que intenten donar resposta a l’origen del cosmos, de l’ésser humà i de la seva relació amb la transcendència. I, alhora, intentarem copsar quines són les possibles influències i relacions amb el seu entorn més immediat, focalitzat especialment a través de la relació amb Egipte i Mesopotàmia.

El poble d’Israel en context.

El Gènesi en el cor de la Bíblia.

Gn 1-11:

La creació.

El paradís.

La caiguda de l’ésser humà.

Els germans.

            (Continua en el segon semestre)

 

Dimarts, del 12 de setembre de 2023 al 9 de gener de 2024 – De 18,00 a 19,50 h

Prof. Pilar Casals

 

2. Imatges teològiques del món bíblic. Món agrícola i ressò creient [CIB114]

Aquest curs únic ofereix un estudi de grau mitjà d'aprofundiment sobre algunes imatges bíbliques en el context històric, teològic i ideològic. Aquest enfocament ens permetrà entendre la Bíblia d'una manera més rica i completa, especialment pel que fa al temple, al culte i al món agrícola, amb èmfasi en el pasturatge. Aquests elements són fonamentals a la Bíblia, són més que mers escenaris dels esdeveniments; són símbols carregats de significat i metàfores de la nostra relació amb Déu.

En situar aquestes imatges en el seu context històric i teològic, podrem captar-ne la plena ressonància i comprendre la profunda saviesa que tanquen. A més, en explorar-ne la dimensió ideològica, podrem entendre com aquestes imatges han estat utilitzades i reinterpretades al llarg dels segles. Aquest curs serà una experiència enriquidora que ens permetrà aprofundir en la nostra comprensió de la Bíblia i de les seves riques tradicions.

 

Dijous, del 14 de setembre de 2023 a l’11 de gener de 2024 – De 18,00 a 19,50 h

Prof. Francis Ferrucci – Marcos Aceituno (coord..)

SEGON SEMESTRE

del 6 de febrer al 6 de juny de 2024

 

1. Els mites bíblics en context: Gènesi 1 (2a part) [CIB113]

Els mites són il·lustracions de la recerca existencial de l’ésser humà, que s’emmarquen en unes coordenades culturals concretes. L’estudi del llenguatge mític revela com els relats i les imatges utilitzades connecten diferents experiències humanes a través del temps i de l’espai. La Bíblia, en aquest sentit, no neix de forma aïllada, sinó en diàleg i en connexió amb el seu entorn, sent visibles a través d’alguns dels mites i imatges que utilitza. Però, fins a quin punt hi ha connexió? Quins són els elements que la connecten i quins els elements que parlen de la seva pròpia comprensió del món?

En aquest curs, ens centrarem en els primers onze capítols del Gènesi, on el llenguatge mític i poètic sura en cadascun dels seus relats etiològics, que intenten donar resposta a l’origen del cosmos, de l’ésser humà i de la seva relació amb la transcendència. I, alhora, intentarem copsar quines són les possibles influències i relacions amb el seu entorn més immediat, focalitzat especialment a través de la relació amb Egipte i Mesopotàmia.

Gn 1-11:

La corrupció de la humanitat.

El diluvi.

La torre de Babel.

Les genealogies: Caín, Adam, Noè i Sem.       

El poble d’Israel en diàleg amb les civilitzacions.

 

Dimarts, del 6 de febrer al 4 de juny de 2024 – De 18,00 a 19,50 h

Prof. Pilar Casals

 

 

2. Imatges teològiques del món bíblic. Culte i ressò creient [CIB115]

Aquest curs únic ofereix un estudi de grau mitjà d'aprofundiment sobre algunes imatges bíbliques en el context històric, teològic i ideològic. Aquest enfocament ens permetrà entendre la Bíblia d'una manera més rica i completa, especialment pel que fa al temple, al culte i al món agrícola, amb èmfasi en el pasturatge. Aquests elements són fonamentals a la Bíblia, són més que mers escenaris dels esdeveniments; són símbols carregats de significat i metàfores de la nostra relació amb Déu.

En situar aquestes imatges en el seu context històric i teològic, podrem captar-ne la plena ressonància i comprendre la profunda saviesa que tanquen. A més, en explorar-ne la dimensió ideològica, podrem entendre com aquestes imatges han estat utilitzades i reinterpretades al llarg dels segles. Aquest curs serà una experiència enriquidora que ens permetrà aprofundir en la nostra comprensió de la Bíblia i de les seves riques tradicions.

 

Dijous, del 8 de febrer al 6 de juny de 2024 – De 18,00 a 19,50 h

Prof.  Josep Ramon Ruiz