Sta. Fabiola surt 06:52 i es pon 19:05 surt 10:47 i es pon 01:32

Cursos Formació Permanent

Itinerari 3: Bíblia i Moral

L'itinerari de Bíblia i Moral està format per un total de 20 sessions (1 sessió = 1,15h de classe) i 2 ECTS. L'horari i resum de cadascuna d'elles es pot consultar en l'apartat del curs sencer 


1. Bernat Sellarés: Economia, ecologia i espiritualitat

5. Josep Parera: Gènesi, una lectura psicològica i la seva influència en el ésser humà actual.

7. Marian Baqués: Lorenzo Milani i Paulo Freire: dos pedagogs, dos reptes.

10. Joan Torra: El problema del mal en sant Agustí.

11. Teresa Magadan: Israel, del retorn de l’exili a la revolta dels Hasmoneus.

12. Marian Baqués: Lorenzo Milani i Paulo Freire: dos pedagogs, dos reptes.

18. Margarita Bofarull: Ideologies de gènere.

19. Lluís Serra: Anatomia i actualitat dels pecats capitals.