Sta. Maria Magdalena surt 06:37 i es pon 21:17 surt 19:08 i es pon 03:21

Curs Estudis Franciscans

Introducció a l’Espiritualitat Franciscana

El curs pretén atansar-se a l’experiència espiritual de Francesc d’Assís a través dels seus escrits i biografies, contextualitzats en la seva època, així com mostrar la influència del moviment franciscà en la Teologia i la Cultura cristianes. 

Es durà a terme per part dels professors Fra Josep Manuel Vallejo i Fra Jacint Duran, amb el programa següent:

1.- Context històric (s.XIII)

2.- Les Fonts Franciscanes

3.- La vida de sant Francesc (1181-1226)

4.- Clara d’Assís (1194-1256)

5.- Les Fonts de la seva experiència de Déu

6.- Aspectes de la seva experiència de Déu: Minoritat-Fraternitat  

7.- La maduresa mística

8.- Inicis de la Teologia Franciscana

CONSULTA EL PROGRAMA 2023-2024

 

Organitzat en col·laboració entre la Família Franciscana de Catalunya i la Facultat de Teologia de Catalunya.

Reconegut per la FTC com a crèdits optatius de primer cicle (3 ECTS)

Preu: 150 € (oients), 170 € (amb drets d'examen)

Lloc: Facultat de Teologia de Catalunya (AUSP)

Informació i matrícula: Secretaria de l'Ateneu Universitari Sant Pacià