Sta. Maria Magdalena surt 06:37 i es pon 21:17 surt 19:08 i es pon 03:21

Curs Pont d'ISCR a Llicència/Màster

Aquest curs pont està pensat per aquells llicenciats en ciències religioses que volen accedir als estudis de Màster/llicència en Teologia. En el primer any l’alumne ja podrà realitzar 5 crèdits d’assignatures propedèutiques de llicència, i 5 crèdits de llengües. En el segon any es podrà matricular a un gran nombre d’assignatures de llicència. 

Requisits:
 • Tenir el títol de Llicenciat/Màster en Ciències Religioses
 • Acreditar coneixements d'una llengua moderna (nivell B1).
Durada:
 • 3 semestres
Crèdits: 25 ECTS
 • Primer any: 23 ECTS
  • 13 ECTS del Curs Pont
  • 10 ECTS de Llicència (5 ECTS Propedèutics + 5 ECTS de Llengües)
 • Segon Any: 2 ECTS  

Número mínim d’alumnes per fer el curs:

 • 3 alumnes (si un any no hi ha suficient número d’alumnes es pot esperar a l’any següent)

Titulació:

Una vegada l’alumne hagi finalitzat el Curs Pont obtindrà un certificat acreditatiu que pot accedir com alumne ordinari als estudis de Segon cicle a la FTC, i un cop finalitzats aquests estudis obtindrà el títol de Màster en Teologia (Llicenciatura en Teologia).

Preu:

 • 1r any: (inclosos els crèdits de llicència dels cursos propedèutics i de les llengües): 1670 € (drets examen inclosos)
 • 2n any: (les assignatures de llicència es pagaran a part): 383 € (drets examen inclosos).

Assignatures 1r any:

 • Teologia bíblica de l’Antic i del Nou Testament (3 ECTS): Departmanet de Sagrada Escriptura.
 • Tutoria de teologia Moral (3 ECTS): Departament de Teologia Moral.
 • Tutoria de Filosofia i pensament (3 ECTS): Facultat de Filosofia.
 • Seminari de Síntesi Teològica (amb l’examen final de Síntesi) Seminari de 5è curs (4 ECTS): Departament de Teologia Sistemàtica.
 • Llatí  o Grec o Hebreu B2 (assignatures de llicència)(5 ECTS). Els alumnes que volen fer la llicència en Bíblia hauran d’estudiar Grec i Hebreu, la resta Llatí. El curs pont només ofereix una de les llengües; per tant si un alumne de Bíblia vol estudiar les dues llengües en el primer any, haurà de pagar la segona a part del curs de llicència.
 • Metodologia (assignatura de llicència) (2,5 ECTS).
 • Una altra assignatura propedèutica al segon semestre, a escollir d’acord amb l’especialitat triada.
Assignatures 2n any:
 • Treball monogràfic de Filosofia i pensament (1 ECTS): Facultat de Filosofia
 • Treball monogràfic de Teologia Moral (1 ECTS): Departament de Teologia Moral