Sta. Maria Magdalena surt 06:37 i es pon 21:17 surt 19:08 i es pon 03:21

Autoritats i òrgans

AUTORITATS ACADÈMIQUES 

Degà:

Dr. Joan Torra i Bitlloch

Vicedegà:

Dr. Daniel Palau Valero

 

ÒRGANS DE GOVERN 

​​Consell de Facultat. Format per: 

Professors Ordinaris
Dr. Santiago Bueno Salinas
Dr. Albert Cano Merino
Dr. Joan Carrera i Carrera, S.I.
Dr. Jaume Fontbona i Missé
Dr. Emili Marlés Romeu
Dr. Armand Puig i Tàrrech
Professors Extraordinaris
Dr. Marcos Aceituno Donoso
Dr. Jordi Cervera Valls, O.F.M. Cap.
Dr. Joan Costa Bou
Dr. Juan Ramón La Parra Martínez
Dr. Joan-Ramón Marín Torné
Dr. Màxim Muñoz Duran, C.M.F.
Dr. Daniel Palau Valero
Dr. Joan Torra i Bitlloch
Altres:
Dos professors, representant els professors encarregats de curs
Quatre alumnes, representant l'alumnat
Un oficial de la Facultat

 

Consell Permanent. Format per:  

Degà: Dr. Joan Torra i Bitlloch
Vicedegà: Dr. Daniel Palau Valero
Consellers:

Dr. Marcos Aceituno Donoso

Dr. Joan Costa Bou

Dr. Juan Ramón La Parra Martínez

Dr. Daniel Palau Valero

Delegat dels alumnes : Sr. Ricard Solé
Secretària: Llicda. Concepció Huerta