Sta. Maria Magdalena surt 06:37 i es pon 21:17 surt 19:08 i es pon 03:21

Grau en Teologia

Baccalaureatus en Teologia. Equivalent a Graduat/da (300 ECTS)

«Les disciplines teològiques han de ser ensenyades de tal manera que s' ofereixi una exposició orgànica de tota la doctrina catòlica, juntament amb la introducció al mètode de la investigació científica» (S.Ch., 72). «Les disciplines han de convergir vers el coneixement íntim del misteri de Crist, per tal que pugui, d'aquesta manera, ésser anunciat més eficaçment al poble de Déu i a tots els pobles» (S.Ch., 67.2).
A la Facultat de Teologia de Catalunya s'ha cercat aquesta convergència de les diverses disciplines, organitzant-les entorn d'una línia bàsica: l'home és una realitat oberta a la Paraula de Déu, i Déu ha volgut, de fet, parlar a l'home; la Paraula de Déu plena i definitiva és Jesucrist, l'enviat del Pare i donador de l'Esperit; en la comunió amb Jesucrist l'home nou que viu en camí de fidelitat evangelica, «salvat en esperança» en el temps present.
El pla d’estudis desplega tots els estudis al voltant de tres blocs teològics que constitueixen l’eix vertebrador de tot el pla i el centre de cadascun dels cursos corresponents: Déu-Jesucrist (tercer curs), Antropologia (quart curs) i Església-Sagraments (cinquè curs). Els cursos primer i segon, en els qual es cursen les disciplines filosòfiques propedèutiques per a la teologia, tenen com a bloc teològic central la Teologia Fonamental. Els estudis filosòfics estan a càrrec de la Facultat de Filosofia de Catalunya.