Sta. Maria Magdalena surt 06:37 i es pon 21:17 surt 19:08 i es pon 03:21

Notícies

El 95% de les classes de l’Ateneu Universitari Sant Pacià es duen a terme a través de docència virtual en directe

30 de març de 2020Notícies Compartir:

L’Ateneu Universitari Sant Pacià ha transformat completament en docencia virtual la docència presencial que s’estava duent a terme abans de l’aturada del dia 13 de març. Per fer-ho, ha optat pels diferents sistemes d’Aula Virtual que mantenen, en molt bona part, els horaris i la metodologia propis de la situació presencial. L’Aula Virtual permet als professors i alumnes connectar-se en directe, d'una banda, per tal de seguir les classes magistrals, i de l’altra, per continuar la interacció i la docència en grup. A més, l’Ateneu compta amb el Campus Virtual, una plataforma en què els professors hi pengen material complementari i de suport.

En només dues setmanes, més del 95% de les classes de l'Ateneu s’estan duent a terme amb aquest sistema d’Aula Virtual, de manera que l’alumnat segueix connectat al grup-classe durant les hores de docència que ja estaven establertes quan es realitzava la docència presencial. La metodologia s’ha adaptat en funció del nombre d’alumnes del grup o de la durada de les classes, però s’ha volgut mantenir el contacte personal en tots els casos. Precisament, un dels punts forts de l’Ateneu Universitari Sant Pacià és el seguiment de l’alumne i l’atenció personalitzada, i això s’ha continuat també en les noves circumstàncies.

L’“Aula Virtual” s’està duent a terme en les tres facultats eclesiàstiques, la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya i la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts cristianes, a través de les plataformes GotoMeeting i Teams. L’Ateneu ha arribat a un acord amb el servei de GotoMeeting per a l'obtenció de les llicències de manera gratuïta mentre duri la docència en línia.

 

Tota la comunitat universitària s’ha involucrat en la docència virtual

El personal docent i no docent de l’Ateneu ha fet un esforç extraordinari per tal de preparar-se i adaptar-se en un temps rècord a la docència no presencial. Durant les darreres dues setmanes s’han fet formacions personalitzades als professors amb les noves eines i s’han atès demandes durant tot el dia. S’ha de destacar també la tasca de suport i coordinació que estan duent a terme els delegats de curs de les tres facultats, els quals s’han convertit en una peça imprescindible en el desenvolupament de la docència virtual.

L’Ateneu comença la tercera setmana de docència virtual amb les tres facultats funcionant amb total normalitat. És previst que aquesta setmana s’incorporin a l'estructura virtual altres formacions no reglades impartides en les tres facultats, com ara els cursos de Formació permanent o l’Escola de llengües.