San Eliseo sale 06:16 se oculta 21:27 sale 11:06 se oculta 23:56

Publicaciones

QÜESTIONS TEOLÒGIQUES

Esta colección recoge las ponencias de los congresos, simposios y jornadas celebrados en la Facultad de Teología de Catalunya. Constituye un complemento añadido  al área de la Collectánea Sant Pacià, instrumento de publicacióo de la investigación teológica de la Facultad.

26. AAVV, Una societat diferent. Economia, treball i canvi climàtic. IX, X i XI Jornades d’Ètica i Món ContemporaniBarcelona: Ateneu Universitari Sant Pacià – Facultat de Teologia de Catalunya 2021, 269 pp. ISBN: 978-84-122798-6-3. PVP: 20 €.
25. AAVV, Franciscans i sultans. XXIX Jornades d’Estudis FranciscansQüestions Teològiques 25, Ateneu Universitari Sant Pacià – Facultat de Teologia de Catalunya 2020, 157 pp. ISBN: 978-84-122798-0-1. PVP: 15 €.

24. AAVV, Qüestions franciscanes. XXVIII Jornades d'Estudis Franciscans, Qüestions Teològiques 24), Ateneu Universitari Sant Pacià – Facultat de Teologia de Catalunya 2019, 133 pp. ISBN: 978-84-120636-0-8PVP: 19€

23. AAVV, Companys de Sant Francesc. XXVII Jornades d'estudis franciscans, Qüestions Teològiques 23, 255 pp. ISBN: 978-84-947195-9-2. PVP: 19

22. AAVV Franciscanisme en la història. XXVI Jornades d'Estudis Franciscans, Qüestions Teològiques 22, 111 pp. ISBN: 978-84-947195-1-6.

21. Estils franciscans ara i aquí. En l'Any de la Vida Religiosa. XXV Jornades d'Estudis Franciscans (Facultat de Teologia de Catalunya, 19 i 20 de juny de 2015), Qüestions Teològiques 21, 109 pp. ISBN: 978-84-944840-6-3. PVP: 15 €.

20. Francesc d'Assís a Catalunya. 800 anys. XXIV Jornades d'Estudis Franciscans (Facultat de Teologia de Catalunya, 20-21 de juny de 2014), Qüestions Teològiques 20, 2015, 152 pp. ISBN: 978-84-943641-3-6. PVP: 15 €.

19. Els signes dels temps, petjada i desafiament de l'Esperit Sant, Qüestions Teològiques 19, 2015, 168 pp. ISBN: 978-84-943641-2-9.  PVP: 15 €.

18. La doctrina social de l'Església i el papa Francesc. Ser cristians i ciutadans en temps de crisi (Jornades d'Etic i Món Contemporani, Facultat de Teologia de Catalunya 10 i 11 de febrer de 2014), Qüestions Teològiques 18, 2015, 158 pp. ISBN: 978-84-944840-1-8. PVP: 15 €.

17. La pau. Clam i exigències del nostre temps (Jornades d'Etic i Món Contemporani, Facultat de Teologia de Catalunya 14-15 de febrer de 2011), Qüestions Teològiques 17, 2015, 86 pp. ISBN: 978-84-944840-0-1. PVP: 15 €. 

16. Antoni BABRA - Salvador PIÉ-NINOT (eds.), Joan XXIII i Pau VI. Encícliques, Qüestions Teològiques 16, 2012, 248 pp. ISBN: 978-84-939972-4-3. PVP: 15 €.

15. Josep CASTAÑÉ - Joan PLANELLAS (eds.), Joan XXIII i Pau VI. Al·locucions, Qüestions Teològiques 15, 2012, 250 pp. ISBN: 978-84-939972-3-6. PVP: 15 €.

14. Clara d'Assís i la mística femenina dels segles XII-XIII. XXI Jornades d'Estudis Franciscans (Facultat de Teologia de Catalunya 17 i 18de juny de 2011), Qüestions Teològiques 14, 2012, 124 pp. ISBN: 978-84-939972-1-2. PVP: 15 €.

13. Franciscanisme i cultura actual. XX Jornades d'Estudis Franciscans (Facultat de Teologia de Catalunya 25 i 26 de juny de 2010), Qüestions Teològiques 13, 2011, 247 pp. ISBN: 978-84-938620-3-9. PVP: 15 €.

12. La relació entre l'Església i món d'avui a la llum del Concili Vaticà II (Facultat de Teologia de Catalunya 16 de desembre de 2010), Qüestions Teològiques 12, 2011, 130 pp. ISBN: 978-84-938620-1-5. PVP: 12 €.

11. El Ministeri presbiteral, esperança del món (Facultat de Teologia de Catalunya 3 de març de 2010), Qüestions Teològiques 11, 2010, 130 pp. ISBN: 978-84-937426-9-0. PVP: 12 €.

10. El valor de l'acció política i la seva dimensió ètica (Facultat de Teologia de Catalunya 8-9 febrer de 2010), Qüestions Teològiques 10, 2010, 98 pp. ISBN: 978-84-937426-7-6. PVP: 10 €.

9. 800 anys de FranciscanismeXIX Jornades d'Estudis Franciscans (Facultat de Teologia de Catalunya, 26-27 juny 2008), Qüestions Teològiques 9, 2010, 255 pp. ISBN: 978-84-937426-4-5. PVP: 15 €.

8. El Déu que es revelaJornada Acadèmica (Facultat de Teologia de Catalunya 16-17 desembre 2009), Qüestions Teològiques 8, 2010, 113 pp., ISBN: 978-84-937426-5-2. PVP: 12 €.

7. Jornada d'Estudis Franciscans (Facultat de Teologia de Catalunya, 25-26 de juny de 2008), Qüestions Teològiques 7, 2009, 160 pp. ISBN: 978-84-936652-9-6. PVP: 12 €.

6. La situació econòmica global. A la recerca d'uns criteris ètics. (Facultat de Teologia de Catalunya, 9-10 de febrer de 2009), Qüestions Teològiques 6, 2009, 123 pp. ISBN: 978-84-936652-8-9. PVP: 12 €.

5. El Déu dels cineastes. Congrés internacional de Teologia i cinema (Facultat de Teologia de Catalunya, 15-17 de novembre de 2007), Qüestons Teològiques 5, 2008, 214 pp. ISBN: 978-84-936652-0-3. PVP 12 €.

4. La parròquia comunitat missionera. Congrés Internacional de Teologia Pastoral, (Facultat de Teologia de Catalunya – Centre d'Estudis Pastorals de les Diòcesis Catalanes. Quaranta anys 1968-2008, 17-19 de gener de 2008), Qüestions Teològiques 4, 2008, 145 pp. ISBN: 978-84-935970-9-2. PVP: 10 €.

3. Vers el desenvolupament solidari de la humanitat. Als quaranta anys de la Populorum Progressio (Facultat de Teologia 8, 9 i 10 de maig de 2007), Questions teològiques 3, 2008, 171 pp. ISBN: 978-84-935970-6-1, PVP: 10 €.    

2. Dietrich Bonhoeffer. Cent anys (Facultat de Teologia de Catalunya 17 gener 2007), Qüestions Teològiques 2, 2008, 84 pp., ISBN: 978-84-935970-5-4. PVP: 7 €.

1. El diàleg fe-raó. El discurs de Benet XVI a Ratisbona (Facultat de Teologia de Catalunya 19 desembre 2006), Qüestions Teològiques 1, 2008, 146 pp., ISBN: 978-84-935970-4-7. PVP: 10 €.