San Eliseo sale 06:16 se oculta 21:27 sale 11:06 se oculta 23:56

Publicaciones

QUADERNS D'APUNTS

1. Ignasi RICART, Gramàtica Grega del Nou Testament. 1997 (segona edició). 174 pp. PVP: 7,25 €. AGOTADO

2. Josep GIL, Mariologia. 1995. 144 pp. PVP: 7,25 €.

3. Jaume FONTBONA, Baptisme i Confirmació. 1997. 64 pp. PVP: 6 €.

4. Joan BUSQUETS, Les heretgies en l’Església antiga (ss. I-VI). 1998. 74 pp. PVP: 6 € Nova edició revisada i augmentada: 107 pp. 2012. ISBN: 978-84-939972-2-9. PVP: 10 €.AGOTADO

5. Normes per a la redacció d’escrits de Teologia i Filosofia. 2000. 70 pp. PVP: 3 €. AGOTADO