San Eliseo sale 06:16 se oculta 21:27 sale 11:06 se oculta 23:56

Publicaciones

LECCIONES INAUGURALES DE CURSO

37. Armando PEGO PUIGBÓ, Lecturas de Dios. A propósito de George Steiner, 2020, 120 pp. ISBN: 978-84-120636-9-1. PVP: 5 €.

36. Albert VICIANO VIVES, Arguments teològics en la controvèrsia iconoclasta dels segles VIII i IX a l’Imperi bizantí, 2019, 106 pp. ISBN: 978-84-120636-4-6. PVP: 5 €.

35. X. MORLANS I MOLINA, Escletxes en el Jo impermeable a Déu. La proposta cristiana en un món secular, 2018, 130 pp. ISBN: 978-84-949132-3-5. PVP: 5 €.

34. Jaume GONZÁLEZ PADRÓS, In spiritu et virtute liturgiae Romano Guardini - Joseph Ratzinger, 2017, 116 pp, ISBN: 978-84-947195-5-4. PVP: 5 €.

33. Jordi GAYÀ I ESTELRICH, De la comprensió a la contemplació. La teologia del Beat Ramon Llull, 2016, 69 pp. ISBN: 978-84-944840-7-0. PVP: 5 €.

32. Sílvia COLL-VINENT, G. K. Chesterton i l'art de la polèmica. Contrasentit, sentit comú i imaginació, 2015, 63 pp. ISBN: 978-84-943641-6-7. PVP: 5 €.

31. Francesc-Xavier PARÉS I SALTOR, La reforma litúrgica del Concili Vaticà II en les diòcesis catalanes, 2014, 197 pp. ISBN: 978-84-941633-5-7. PVP: 5 €.

30. Ignasi ROVIRÓ ALEMANY, La bellesa salvarà al món, 2013, 86 pp. . ISBN: 978-84-941633-0-2. PVP: 5 €.

29. Manel CLARET, El Magisteri de l’Església sobre el matrimoni i la família. Situació i reptes actuals, 2012, 94 pp. ISBN: 978-84-939972-5-0. PVP: 5 €.

28. Francesc TORRALBA, L'essència de l'amor segons Soren Kierkegaard. Lectura filosòfica de Kjerlighedens Gjerninger (1847), 2011, 72 pp. ISBN: 978-84-938620-2-2. PVP: 5 €.

27. Enric CORTÈS, Una comunitat jueva a la recerca de la causa del mal moral, 2010, 77 pp. ISBN: 978-84-937426-6-9. PVP: 5 €.

26. J. AIMAR I RAGOLTA, Fra Ramon Pané i l'univers simbòlic taí. Amb una introducció sobre la filosofia de la història en Miquel Batllori, 2009, 86 pp. ISBN: 978-84-936652-6-5. PVP: 5 €.

25. J. O. TUÑÍ i VANCELLS, Exegesi i hermenèutica de l'Evangeli segons Joan en l'època crítica, 2008, 83 pp. 5 €, ISBN: 978-84-936652-1-0. PVP: 5 €.

24. Josep Ma. MARTÍ I BONET, La parròquia. Història, evolució i vida, 2007, 133 pp. 5 €. ISBN: 978-84-935910-0-9. PVP: 5 €.

23. Antoni BOSCH VECIANA, La saviesa nascuda en el temple de Delfos. 2006, 114 pp. 3 €. ISBN10: 84-935144-3-8 ISBN13: 978-84-935144-3-3. PVP: 5 €.

22. Josep CASTANYÉ I SUBIRANA, Diàleg Interreligiós i Cristianisme.2005. 112 pp. 3 €. ISBN: 84-86065-97-6. PVP: 5 €.

21. Carles LLINÀS I PUENTE, Què és la Lògica? Sobre l’U auràtic o, també, Sobre evidència, objectivitat i ciència primera.2004. 204 pp. 4 €. ISBN: 84-86065-96-8. PVP: 5 €.

20. Joan BUSQUETS I DALMAU, Pau VI i la represa del Concili.2003. 70 pp. 2 €. ISBN: 84-86065-90-9. PVP: 5 €.

19. Francesc NICOLAU, Origen de la vida. Implicacions filosòfiques.2002. 82 pp. 2 ISBN: 84-86065-82-8. PVP: 5 €.

18. Ignasi SALVAT, Els mitjans de comunicació social, un repte humanitzador. 2001. 86 pp. 2 €. ISBN: 84-86065-76-3. PVP: 5 €.

17. Andreu MARQUÈS, Contribució a una crítica filosòfica de l’Economicisme. 2000. 56 pp. 2 €. ISBN: 84-86065-69-0. PVP: 5 €.

16. Josep GIL I RIBAS, El mil·lenarisme. Un excés malaguanyat.1999. 110 pp. 2 €. ISBN: 84-86065-60-7. PVP: 5 €.

15. Joan PEGUEROLES, L’hermenèutica de Gadamer. Presentació, comprensió i emparaulament de la veritat.1998. 62 pp. 2 €. ISBN: 84-86065-30-5. PVP: 5 €.

14. Josep PERARNAU I ESPELT, De Ramon Llull a Nicolau Eimeric. Els fragments de l’ «Ars amativa» de Llull en còpia autògrafa de l’inquisidor Eimeric integrats en les cent tesis antilul·lianes del seu «Directorium Inquisitorum».1997. 132 pp. ISBN: 84-86065-48-8. PVP: 5 €.

13. Joan MARTÍNEZ PORCELL, El començament de l’ésser i l’ésser del pensar. 1996. 52 pp. 2 €. ISBN: 84-86065-38-0. PVP: 5 €.

12. Evangelista VILANOVA, El Concili Vaticà II (1962-1995). Trenta anys d’interpretacions.1995. 38 pp. 2 €. ISBN: 84-920074-9-4. PVP: 5 €.

11. José Florentino PINO CANALES, La intelección violenta. Una lectura de la filosofía de la intelección de Xavier Zubiri.1994. 78 pp. 2 €. ISBN: 84-86065-41-0. PVP: 5 €.

10. Salvador PIÉ I NINOT, La sinodalitat eclesial. 1993. 72 pp. 2 €. ISBN: 84-600-8118-6. PVP: 5 €.

9. Josep M. VIA I TALTAVULL, Home i Naturalesa. Consideracions entorn de l’emergència i aparició de l’humà. 1992. 52 pp. 2 €. ISBN: 84-86065-30-5. PVP: 5 €.

8. Antoni PLADEVALL I FONT, La Metròpoli de Tarragona. Nou-cents anys de la seva restauració medieval. 1991. 44 pp. ISBN: 84-600-7774-8. PVP: 5 €.

7. Frederic RAURELL, Teologia bíblica a l’encalç d’una difícil identitat. 1989. 70 pp. PVP: 2 €.

6. Josep VIVES, L’ídol i la veu. Reflexions sobre Déu i la seva justícia. 1982. 64 pp. PVP: 2 €.

5. Evangelista VILANOVA, La litúrgia des de l’ortodòxia i l’ortopraxi. 1981. 40 pp. PVP: 2 €.

4. Rafael DE SIVATTE I ALGUERÓ, Relació de coneixement entre Déu i l’home a l’Antic Testament. 1980. 36 pp. PVP: 2 €.

3. Pere RIBES I MONTANÉ, El principio y la norma de moralidad en Aristóteles. 1971. 60 pp. PVP: 2 €.

2. Ramon POU I RIUS, L’Església de l’esperit de Jesucrist. 1979. 48 pp. PVP: 2 €.

1. Juan-P. ACORDAGOICOECHEA, Cambio científico y dogma teológico. 1978. 36 pp. PVP: 2 €.