San Eliseo sale 06:16 se oculta 21:27 sale 11:06 se oculta 23:56

Publicaciones

COL·LECTÀNIA SANT PACIÀ

Obras de investigación sobre temas de interés teológico y eclesial, producidas en el si de la Facultat de Teologia de Catalunya.

 

121. Armand PUIG I TÀRRECH, El sagrament de l’Eucaristia. De l’Últim Sopar de Jesús a la litúrgia cristiana antiga, 2023, 243 pp. ISBN: 978-84-126898-1-5. PVP: 20 €.

120. Daniel PALAU VALERO, Raíces de la teología pastoral. Herencia del Concilio Vaticano II, 2022, 251 pp. ISBN: 978-84-124990-8-7. PVP: 29,5 €.

119. Xavier Navarro, El concepte de quenosi en la teologia de Jürgen Moltmann, repte per a la teologia actual, 2022. 294 pp. ISBN: 978-84-124990-3-2. PVP: 25 €. 

118. Ricardo Mejía Fernández, El giro fenomenológico en las neurociencias cognitivas: de Francisco Varela a Shaun Gallagher, 2019, 513 pp. ISBN: 978-84-949132-9-7. PVP:  24 €.

117. Xavier MATOSES, "Quien tenga oídos...". Estudio teológico-narrativo del "escuchar" en el evangelio de Marcos, 2016, 386 pp. ISBN: 978-84-944840-8-7. PVP: 22 €.

116. Josep GIL I RIBAS, La bellesa de la veritat i la veritat de la bellesa. Un assaig inspirat en la teologia cristiana, 2017, 421 pp. ISBN: 978-84-944840-9-4. PVP:  29 €.

114. Joan TORRA BITLLOCH, La sacramentalitat de la Pasqua a les cartes 54 i 55 de sant Agustí, 2017, 308 pp. ISBN: 978-84-947195-6-1. PVP: 24 €.

113. Francisco José GÉNOVA OMEDES, Anne Foerst. Dimensión religiosa de la búsqueda de inteligencia artificial, 2016, 351 pp ISBN: 978-84-944840-4-9. PVP: 31 €

112. Armand PUIG I TÀRRECH, Teologia de la Paraula. A la llum de la Dei Verbum, 2015, 290 pp. ISBN: 978-84-943641-5-0. PVP: 24 €.

111. Xavier MORLANS I MOLINA (ed.), A la recerca de la llum. Revelació i religions, 2015, 280 pp. ISBN: 978-84-943641-9-8. PVP: 24 €.

110. Jordi CERVERA I VALLS, Jesús en la Carta als Hebreus. Una cristologia de matriu jueva, 2015, 250 pp. ISBN: 978-84-943641-0-5. PVP: 20 €.

109. Santiago BUENO SALINAS, Las personas jurídicas en el derecho canónico, 2014, 311 pp. ISBN: 978-84-941633-8-8. PVP: 24 €.

108. Armand PUIG I TÀRRECH, Estudis de Nou Testament, 2014, 632 pp. ISBN: 978-84-941633-2-6. PVP: 26 €.

107. Daniel PALAU VALERO, La Iglesia-sacramento y los sacramentos de la Iglesia, 2014, 503 pp. ISBN: 978-84-941633-4-0.PVP: 24 €.

106. Valentí SERRA DE MANRESA, Els frares caputxins de Catalunya: De la Segona Rpública a la postguerra (1931-1942), 2014374 pp. ISBN: 978-84-941633-3-3. PVP: 24 €.

105. Joan PLANELLAS I BARNOSELL, "L'Església dels pobres" en el Concili Vaticà II, 2013, 237 pp. ISBN: 978-84-939972-9-8. PVP: 19 €. 

104. Antoni Jesús DOLS SALAS, La penitència en els escrits de Tertul·lià, 2013, 488 pp. ISBN: 978-84-939972. PVP: 29 €.

103. Emili MARLÉS I ROMEU (ed.), Trinitat, univers, persona, 2013, 318 pp. ISBN: 978-84-939972-7-4. PVP: 24 €.

102. Josep CASTANYÉ SUBIRANA, Història de la teologia protestant alemaya, 2013, 451 pp. ISBN: 978-84-939972-6-7.PVP: 29 €.

101. Joan ANDREU ALCINA, Ramon Llull y el pensamiento transcendental como vía de acceso a la trascendencia, 2012, 312 pp. ISBN: 978-84-939972-0-5. PVP: 25 €.

100. Valentí SERRA DE MANRESA, La predicació dels framenors caputxins des de l'arribada a Catalunya al Concili Vaticà II (1578-1965), 512 pp. ISBN: 978-84-938620-6-0. PVP: 35 €.

99. Joan Carles CÀNOVAS MIRANDA, La decisió de ser un mateix. La funció de la culpa, l'amor i la mort en la constitució de la personalitat segons Sören Kierkegaard291 pp. ISBN: 978-84-938620-4-6. PVP: 22 €.

98. Josep Oriol TUÑÍ, El do de la veritat (Jn 1,17). L’evangeli segons Joan com a revelació de Jesús, 220 pp. ISBN: 978-84-938620-5-3. PVP:  20 €.

97. Joan BADA I ELÍAS, Societat i Església a Catalunya. Cent anys entre constitucions i dictadures (1876-1978), 276 pp. ISBN: 978-84-938620-0-8. PVP 18 €.

96. Josep CASELLAS I MATAS, Una teologia atenta a l'actualitat. Lloc i funció de l'actualitat en el mètode teològic d'Henri Bourgeois, 207 pp. ISBN: 978-84-937426-8-3. PVP: 15 €.

95. Emili MARLÉS ROMEU, Trinidad creadora y cosmología. El diálogo teología – ciencias y el misterio de la Creación en escritos de Ian G. Barbour y Denis Edwards385 pp., ISBN: 978-84-937426-2-1. PVP: 25 €.

94. Carles MASCARÓ I BUYREU,  La revelació de Déu, pedagogia d'humanitat. Reflexió teològica sobre una experiència de reforma educativa a Catalunya: 1978-2003, 2010, 494 pp. ISBN: 978-84-937426-1-4. Facultat de Teologia de Catalunya – Escola Pia de Catalunya. PVP: 25 €. 

93. Manuel CLARET, El matrimoni, comunitat de vida i amor, 2009, 239 pp. (en coedició amb el CPL): ISBN: 978-84-9805-359-3 (CPL), ISBN: 978-84-936652-7-2 (FTC). PVP: 20 €.

92. Valentí SERRA DE MANRESA, Aportació dels framenors caputxins a la cultura catalana: des de la fundació a la guerra civil (1578-1936), 2009, ISBN: 978-84-936652-3-4. PVP: 35 €. 

91. Joan RIGOL i ROIG, Dignitat de la persona. Fonament teològic en la filosofia política de J. Maritain, 2008, 397 pp.,  ISBN: 978-84-936652-2-7. PVP: 25 €.

90. Jaume ANGELATS i MORATÓ, Caín i Abel: Paraula o violència. Perspectiva hermenèutica, lectura exegètica i aproximació psicoanalítica de Gn 4,1-16, 2008, 237 pp. ISBN 978-84-935970-7-8. PVP: 20 €.

89. Jordi SÁNCHEZ BOSCH, Efesis i Colossencs: dues cartes de Pau?, 2007, 252 pp, ISBN 978-84-935144-8-8. PVP: 20 €.

88. Joan ANDREU ALCINA, Voluntat de fonamentalitat i experiència de Déu. Zubiri i el problema de Déu, 2007, 249 pp, ISBN 978-84-935144-5-7. PVP: 20 €. 

87. Jaume FONTBONA, La Cena del Senyor, misteri de comunió, 2007, 268 pp, ISBN 978-84-935144-4-0. PVP: 20 €. 

86. Rafael SERRA, L’ordenació dels preveres i diaques i la institució de ministeris eclesiàstics en la litúrgia hispànica. Anàlisi litúrgico-teològica dels Ordines XIV-XVIII del Liber ordinum episcopalis. 2006. 370 pp.  ISBN10: 84-935144-2-X. ISBN 13: 978-84-935144-2-6 . PVP: 25 €.

85. Valentí SERRA DE MANRESA, Tres segles de vida missionera. La projecció pastoral «ad gentes» dels framenors caputxins de Catalunya (1680-1989). 2006. 752 pp.  ISBN 10: 84-935144-1-1. ISBN13: 978-84-935144-1-9. PVP: 35 €.

84. Begonya PALAU I RIGOL, Les aparicions de Jesús Ressuscitat a les dones (Mt 28,8-10) i als Onze (Mt 28,16-20) com a textos complementaris. 2006. 330 pp.ISBN10: 84-935144-0-3 ISBN13: 978-84-935144-0-2. PVP:  22 €. 

83. Alberto CANO MERINO, El matrimonio y la familia. Su regulación canónica pastoral en la diócesis de Barcelona (1983-2000). 2005. 394 pp.  ISBN: 84-86065-96-8. PVP: 24 €.

82. Valentí SERRA DE MANRESA, El Terç orde dels Caputxins. Aportacions del laïcat franciscà a la història contemporània de Catalunya (1883-1957). 2004. 584 pp.  ISBN: 84-86065-95-X.  PVP: 32 €.

81. Gaspar MORA I BARTRÈS, La vida cristiana. Teologia moral fonamental. 2004. 422 pp.  ISBN: 84-86065-88-7. PVP: 24 €.

80. Jordi SÁNCHEZ BOSCH, Mestre dels pobles. Una teologia de Pau, l’Apòstol. 2003. 565 pp. ISBN: 84-86065-87-9. PVP: 24 €. 

79. Gabriel SEGUÍ I TROBAT, El Missal mallorquí de 1506. Estudi i edició segons l’exemplar de la Biblioteca Bartomeu March. 2003. 572 pp.  ISBN: 84-86065-86-0. PVP: 25 €.

78. Ramon RIAL, L’ensenyament superior a la Catalunya central entre els segles XVII i XIX. De la Universitat Literària de Vic (1599-1717) al Seminari Conciliar de Vic (1749-1868). 2003. 492 pp. ISBN: 84-86065-84-4. PVP: 30 €.

77. Carlos A. CASTRO CAMPOLONGO, La antropología teológica en Juan Luis Ruiz de la Peña. 2002. 582 pp.  ISBN: 84-86065-81-X. PVP: 34 €.

76. Valentí SERRA DE MANRESA, Les Clarisses-caputxines a Catalunya i Mallorca. De la fundació a la guerra civil (1539-1939). 2002. 456 pp.  ISBN: 84-86065-78-X. PVP: 25 €.

75. Francesc RAMIS DARDER, El triunfo de Yahvé sobre los ídolos (Is 40,12-44,23). «En vez de zarzas crecerá el ciprés». 2002. 374 pp. ISBN: 84-86065-73-9. PVP: 25 €.

74. Francesc Xavier PARÉS I SALTOR, L’Ordinari d’Urgell de 1536. 2002. 334 + 15 pp. ISBN: 84-86065-77-1. PVP: 20 €. 

73. Jaume GONZÀLEZ PADRÓS, L’assemblea litúrgica. Recerca teològica en el pensament d’Aimé Georges Martimort. 2001. 348 pp.  ISBN: 84-86065-72-0. PVP: 18 €.

72. Santiago BUENO SALINAS, El derecho canónico catalán en la baja Edad Media. La diócesis de Gerona en los siglos XIII y XIV. 2000. 416 pp.  ISBN: 84-96065-70-4. PVP: 21 €.

71. Frederic RAURELL, L’Antimodernisme i el Cardenal Vives i Tutó. 2000. 688 pp. ISBN: 84-96065-68-2. PVP: 30 €.

70. Valentí SERRA DE MANRESA, La Província de framenors caputxins de Catalunya: de la restauració provincial a l’esclat de la guerra civil (1900-1936). 2000. 528 pp. ISBN: 84-86065-66-6.  PVP: 24 €.

69. Joaquim MESEGUER, Societat humana i comunió amb Déu. La comunió dels sants, clau hermenèutica de la història en De Civitate Dei de sant Agustí.2000. 446 pp. ISBN: 84-86065-62-3. PVP: 21 €. 

68. Josep RIUS-CAMPS, Comentari als Fets dels Apòstols, IV: «D’Efes a Roma amb marrada a Jerusalem». Tercera i quarta fases de la missió al paganisme (Ac 18,24-28,31). 2000. 428 pp.ISBN: 84-86065-25-9 (obra completa)ISBN: 84-254-86065-61-5. PVP: 21 €. 

67. Jordi CERVERA, Esaú, el rebutjat de la comunitat. Tradicions jueves en He 12,16-17.1999. 230 pp.  ISBN: 84-86065-59-3. PVP: 18 €.

66. Rosa M. BOIXAREU I VILAPLANA, El gènere literari dels Testaments dels Dotze Patriarques.1999. 356 pp. ISBN: 84-86065-55-0. PVP: 18 €. 

65. M. Claustre SOLÉ I AUGUETS, Déu, una paraula sempre oberta. El concepte de Déu en el Qohèlet.1999. 376 pp.  ISBN: 84-86065-54-2. PVP: 15 €.

64. Xavier MORLANS I MOLINA, La experiencia de Dios en la acción social. Hipótesis para una interpretación teológica inspirada en los primeros escritos de Maurice Blondel. 1998. 172 pp.  ISBN: 84-86065-53-4. PVP: 15 €.

63. Valentí SERRA DE MANRESA, Els framenors caputxins a la Catalunya del segle XIX. Represa conventual, exclaustracions i restauració (1814-1900). 1998. 514 pp. ISBN: 84-86065-52-6. PVP: 24 €.

62. Miquel XANCÓ I ROCA, La catequesi bíblico-simbòlica. De la interpretació al·legòrica de Claude Lagarde a la interpretació simbòlica de Paul Ricoeur. 1998. 368 pp.  ISBN: 84-86065-51-8. PVP: 24 €.

61. Jaume MENSA I VALLS, Les raons d’un anunci apocalíptic. La polèmica escatològica entre Arnau de Vilanova i els filòsofs i teòlegs professionals (1297-1305): anàlisi dels arguments i de les argumentacions.1998. 394 pp. ISBN: 84-86065-50-X. PVP: 24 €. 

60. Enric CORTÈS - Teresa MARTÍNEZ, Sifre Deuteronomio. Comentario tannaítico al libro del Deuteronomio, vol. II: Pisqa 161-357.1997. 418 pp. ISBN: 84-86065-47-X. PVP: 24 €. 

59. Frederic RAURELL, «Doxa» en la teologia i antropologia dels LXX.1996. 492 pp. ISBN: 84-86065-47-X. PVP: 30 €. 

58. José Ignacio GONZÁLEZ FAUS, La autoridad de la verdad. Momentos oscuros del magisterio eclesiástico.1996. 276 pp. ISBN: 84-86065-45-3. EDICIÓN AGOTADA

57. Valentí SERRA DE MANRESA, Els caputxins de Catalunya, de l’adveniment borbònic a la invasió napoleònica: vida quotidiana i institucional, actituds, mentalitat, cultura (1700-1814). 1996. 490 pp.  ISBN: 84-86065-44-5. PVP: 24 €.

56. Agustí BOADAS I LLAVAT, Roger Bacon: subjectivitat i ètica.1996. 318 pp.  ISBN: 84-920074-3-5. PVP: 18 €.

55. Valentí GIRBAU I TAPIAS, Església i societat a la Catalunya central. El bisbat de Vic a l’època del bisbe Veyan (1784-1815).1996. 600 pp.  ISBN: 84-920074-4-3. PVP: 24 €.

54. Josep RIUS-CAMPS, Comentari als Fets dels Apòstols, vol. III: «Fins als confins de la terra»: Primera i segona fases de la missió al paganisme (Ac 13,1-18,23).1995. 336 pp.  ISBN: 84-86065-25-9 (obra completa)ISBN: 84-86065-42-9. PVP: 21 €.

53. Manuel CLARET I NONELL, L’amor, la sexualitat i la fecunditat en el Magisteri de l’Església.1995. 432 pp. ISBN: 84-920074-2-7. PVP: 18 €. 

52. Jaume FONTBONA I MISSÉ, Comunión y sinodalidad. La eclesiología eucarística después de N. Afanasiev en I. Zizioulas y J. M. R. Tillard. 1994. 534 pp.  ISBN: 84-920074-0-0. PVP: 21 €.

51. Josep M. ROVIRA BELLOSO, El Misteri de Déu. 1994. 564 pp.  ISBN: 84-86065-36-4. PVP:18 €.

50. Josep GIL I RIBAS, Escatologia cristiana. 1994. 404 pp.  ISBN: 84-86065-40-2.- EDICIÓN AGOTADA

49. Màxim MUÑOZ I DURAN, Yves-M. Congar. Su concepción de teología y de teólogo.1994. 366 pp.  ISBN: 84-86065-39-9. PVP: 18 €.

48. Miquel GUAL I TORTELLA, Elements per a una Església de Comunió: del Vaticà I a «Lumen Gentium».1994. 280 pp.  ISBN: 84-86065-35-6. PVP: 16 €.

47. Josep RIUS-CAMPS, Comentari als Fets dels Apòstols, vol. II: «Judea i Samaria»: Gènesi de l’església cristiana a Antioquia.1993. 400 pp. ISBN: 84-86065-25-9. PVP: 23 €.

46. Josep HEREU I BOHIGAS, El mal com a problema filosòfic. Estudi del problema del mal en la filosofia de Jean Nabert i Paul Ricoeur. 1993. 230 pp. ISBN: 84-86065-33-X.  PVP: 16 €.

45. Josep GIL I RIBAS, De la «nosa» a la «nostalgia» de Déu. Estudi de la teologia de la Religió. 1992. 680 pp. ISBN: 84-254-1814-3. PVP: 27 €

44. Ramon CORTS I BLAY, L’arquebisbe Fèlix Amat (1750-1824) i l’última Il·lustració espanyola.1992. 688 pp. ISBN: 84-86065-26-7. PVP: 21 €. 

43. Josep RIUS-CAMPS, Comentari als Fets dels Apòstols, vol. I: «Jerusalem»: configuració de l’església judeocreient (Ac 1,1-5,42). 1991. 312 pp.  ISBN: 84-86065-29-9. PVP: 21 €.

42. Jacint DURAN, La veritable alegria segons sant Francesc. 1990. 160 pp. ISBN: 84-86085-19-4. PVP: 12 €.

41. Evangelista VILANOVA, Història de la teologia cristiana, vol. III: Segles XVIII, XIX i XX 1989. 786 pp.  ISBN: 84-86065-57-7 (obra completa) ISBN: 84-86065-17-8. PVP: 24 €.

40. Enric CORTÈS – Teresa MARTÍNEZ, Sifre Deuteronomio. Comentario tannaítico al libro del Deuteronomio, vol. I: Pisqa 1-160. 1989. 350 pp. ISBN: 84-600-7183-9. PVP: 29 €

39. Javier JIMÉNEZ LIMÓN, Pagar el precio y dar razón de la esperanza cristiana. Dos proyectos teológicos: Metz y Segundo. 1990. 592 pp.  ISBN: 84-86065-21-6. - EDICIÓN AGOTADA

38. Madeleine TARADACH, El Midrash. Introducció a la literatura midràshica, als targumim i als midrashim. 1989. 236 pp. . ISBN: 84-86065-16-X.  PVP: 17 €.

37b. Lluís MARTÍNEZ-SISTACH, Las asociacions de fidels. 6a edició ampliada.2016. 223 pp. ISBN: 978-84-944840-3-2.   PVP: 18 €. 

37. Lluís MARTÍNEZ-SISTACH, Las asociaciones de fieles. 6a edició ampliada.2004. 208 pp. ISBN: 84-86065-94-1.  PVP: 20 €. 

36. Evangelista VILANOVA, Història de la teologia cristiana, vol. II: Pre-reformes, Reforma, Contrareforma. Segona edició, revisada i ampliada.22001. 750 pp. ISBN: 84-86065-57-7 (obra completa). ISBN: 84-86065-71-2. PVP: 33€. 

35. Joan BADA, L’Església de Barcelona en la crisi de l’antic règim (1808-1833). 1984. 694 pp.  ISBN: 84-86065-12-7. PVP: 21 €.

34. Ramon PRAT I PONS, Compartir la joia de la fe. 1985. 256 pp.  ISBN: 84-86065-10-0. EDICIÓN AGOTADA 

33. Santiago BUENO, La noción de persona jurídica en el Derecho Canónico [EXHAURIT]. 1985. 262 pp.ISBN: 84-86065-09-7. PVP: 10 €. 

32. Evangelista VILANOVA, Història de la teologia cristiana, vol. I: Des dels orígens fins al segle XV. Segona edició, revisada i ampliada.21999. 1.050 pp.  ISBN: 84-86065-57-7 (obra completa) ISBN: 84-86065-58-5. PVP: 42€.

31. Josep GIL RIBAS, Els nostres morts no envelleixen. Escatologia cristiana, Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Herder 1984, 260 pp.

30. Josep GIL, La benaurança del cel i l’ordre establert. Aproximació a l’escatologia de la «Benedictus Deus». 1984. 318 pp. ISBN: 84-86065-05-4. PVP: 12 €. 

29. Josep HEREU, Transcendència i revelació de Déu. 1983. 154 pp.  ISBN: 84-600-3302-3. PVP: 8 €.

28. Armand PUIG, La parabole des dix vierges. 1983. 308 pp. PVP: 21 €. 

27. Salvador PIÉ-NINOT, Donar raó de l’esperança. Esboç de teologia fonamental, Facultat de Teologia de Barcelona: Herder 1983, 208 pp.

26. Josep LLIGADAS I VENDRELL, La eficacia de los sacramentos «ex opere operato» en la doctrina del Concilio de Trento. 1983. 270 pp. ISBN: 84-86065-01-1. PVP:  9 €.

25. Josep M. ROVIRA BELLOSO, Trento, una interpretación teológica. 1979. 390 pp. ISBN: 84-600-1281-6. PVP: 9 €. 

24. Ginés ARIMON GIRBAU, El problema de la seguridad social del clero. 1976. 494 pp. ISBN: 84-600-5741-0. PVP: 9 €. 

23. Enric CORTÈS, Los discursos de adiós de Gn 49 a Jn 13-17. Pistas para la historia de un género literario en la antigua literatura judía. 1976. 550 pp. ISBN: 84-254-0625-0. PVP: 10 €. 

22. Isidre GOMÀ, El evangelio según san Mateo, vol I, i vol II, Madrid: Marova 1966-1976.

21. Josep M. MARTÍ-BONET, Roma y las iglesias particulares en la concesión del Palio a los Obispos de Occidente. 1976. 268 pp. ISBN: 84-254-1050-9. PVP: 8 €. 

20. Gaspar MORA, La carta a los hebreos como escrito pastoral.1974. 262 pp. ISBN: 84-254-0983-7PVP: 8 €. 

19. Lluís MARTÍNEZ-SISTACH, El derecho de asociación en la Iglesia. 1973. 320 pp.  ISBN: 84-600-5661-9. PVP: 8 €.

18. Jaume TRASERRA, La tutela de los derechos subjetivos frente a la administración eclesiástica. 1972. 206 pp. PVP: 8 €. 

17. Salvador PIÉ I NINOT, La palabra de Dios en los libros sapienciales. 1972. 320 pp. PVP: 10 €

16. Jordi SÀNCHEZ-BOSCH, Gloriarse según San Pablo. 1970. 342 pp. PVP: 20 €. 

15. Joan BADA, Situació religiosa de Barcelona en el segle XVI. 1970. 296 pp. PVP: 8 €. 

14. Pedro RIBES MONTANÉ, Cognoscibilidad y demostración de Dios, según san Alberto Magno, Barcelona: Balmes 1968, 192 pp.

13. Pedro RIBES MONTANÉ, La inhabitación de la Santísima Trinidad, según san Alberto Magno, Barcelona: Balmes 1967, 175 pp.

12. Antoni MATABOSCH, La Iglesia y sus esperanzas. Algunas opiniones modernas acerca del porvenir de la Iglesia. 1965. 234 ppPVP: 8 €. 

11. Joaquín MONASTERIO, Estructura sacramental. Espiritualidad del P. La Puente. 1962. 254 pp. PVP: 8 €. 

10. Ginés ARIMON, La teología de la fe y Fray Diego de Deza.1962. 374 pp. PVP: 8 €. 

9. Antoni Briva, El tiempo de la Iglesia en la teología de Cullmann. 1961. 148 pp. PVP: 8 €. 

8. Gabriel SOLÁ, Tractatus dogmaticus de Eucharistia, Barcelona: Balmes 1961, 124 pp.

7. Josep Maria ROVIRA BELLOSO, La visión de Dios según Enrique de Gante, Barcelona: Seminario Conciliar – Casulleras 1960, 266 pp.

6. Pere TENA, La palabra «ekklesia». Estudio histórico-teológico, Barcelona: Seminario Conciliar – Casulleras 1958, 316 pp.

5. Juan María CASCANTE, Doctrina mariana de san Ildefonso de Toledo, Barcelona: Seminario Conciliar 1958, 356 pp.

4. Gabriel SOLÁ, Tractatus de Gratia Christi, Barcelona: Seminario Conciliar 1958, 224 pp.

3. Gabriel SOLÁ, Tractatus dogmaticus de Deo uno et trino, Barcelona: Ediciones Balmes 1957, 210 pp.

3. Gabriel SOLÁ, Tractatus dogmaticus de Deo uno et trino, Barcelona: Ediciones Balmes 1957, 210 pp.

2. Antonio BIVRA, La gloria y su relación con la gracia según las obras de san Buenaventura, Barcelona: Seminario Conciliar 1957, 324 pp.

1.Josep CAPMANY, «Miles Christi» en la espiritualidad de san Cipriano, Barcelona: Seminario Conciliar 1956, , 400 pp. EDICIÓN AGOTADA