Santa María Magdalena sale 06:37 se oculta 21:17 sale 19:08 se oculta 03:21

Documentos esenciales

Catecismo de la Iglesia Católica

PUEDES CONSULTAR EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN CASTELLANO, AQUÍ.

 

Aquest volum del “Catecisme de l’Església Catòlica” ha estat editat per Coeditors Catalans del Catecisme (Centre de Pastoral Litúrgica – Editorial Balmes – Editorial Claret – Publicacions de l’Abadia de Montserrat – Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears). 

Portada, crèdits, introducció i Taula de Sigles 

Carta apostòlica i Constitucions apostòliques 

Pròleg (1-25)

Primera part. La professió de la fe.

Segona part. La celebració del misteri cristià.

Tercera part. La vida en el Crist. 

Quarta part. La pregària cristiana.

Índex