St. Bernadí de Siena surt 06:27 i es pon 21:09 surt 13:16 i es pon 01:53

Calendari del curs 2018-19

 

JULIOL
02-06  Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3a i 4a convocatòries).
09  Matrícula oberta per al curs 2018-2019 (es formalitzarà només on line).
09-20  Exàmens extraordinaris per a Primer i Segon curs.
 
SETEMBRE
 
OCTUBRE
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
 
 
1
2
 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 28
29
30
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 
26 
27
28
29
30
31 
 
 
 
 

03-04  Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents de Tercer, Quart i Cinquè curs (3a i 4a convocatòries).

03-07  Exàmens extraordinaris per a Tercer, Quart i Cinquè curs (Primer cicle) i Llicenciatura / Màster (Segon cicle).

07  Es tanca la matrícula del primer semestre del curs 2018-2019. Lliurament de la Memòria del Seminari de Síntesi (convocatòria extraordinària).

12 Comencen les classes del Primer semestre.
 
14 FTC: Es tanca el període de sol·licitud de convalidacions.
 
17 AUSP: Assemblea de Professors de tot l'Ateneu (professors estables i no estables d’institucionals i llicència, juntament amb els delegats d’alumnes). Tema: "La Constitució Apostòlica Veritatis Gaudium i la seva aplicació a les Universitats i Facultats eclesiàstiques".
 
19 AUSP: Consell de Direcció (migdia)
 
24 Festiu. Dia no lectiu

26 Inauguració oficial del curs acadèmic 2018-2019 (FTC, FFC i FHEAG): Lliçó inauguraL del Prof. Dr. Xavier Morlans i Molina (FTC-AUSP) "Escletxes en el jo impermeable a Déu. La proposta cristiana en un món secular".
 
27 Inauguració oficial del curs acadèmic 2018-2019 a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona (ISCRGirona)
 
28 FHEAG: Es tanca la matrícula per al segon cicle (màsters) per al curs 2018-2019

 
 
 
01  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent. 
 
03 Elecció dels delegats dels alumnes de cada curs.
 
05 Inauguració oficial del curs acadèmic 2018-2019 al Centre d'Estudis Teològics de Mallorca (CETM) i a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic (ISCRVic).

08  FTC: Reunió de Departaments – Gestió.

12  Festiu. Dia no lectiu.

15 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent. Matrícula oberta per a l'Examen de llengua moderna (alumnes de Primer i segon cicle). FHEAG: Es tanca el període de sol·licitud de convalidacions.
 
18 Inauguració oficial del curs acadèmic 2018 -2019 a l'ISCR de Lleida (IREL), a l'ISCR "Sant Fructuós" de Tarragona (INSAF) i a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic (ISCRVic).
 
19  FHEAG: Comencen les classes del Màster de Patrimoni Musical Litúrgic.
 
22 FTC: Reunió de departaments - Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de departaments.

31  Es tanca la matrícula per a l’Examen de Llengua moderna (alumnes de Primer i segon cicle).
 
NOVEMBRE
 
DESEMBRE
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 

 

 2
 3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
12
13
14
15
16
 17
 18
19
20
21
22
23
 24
 25
26
27
28
29
30 
 
  

01 Festiu. Dia no lectiu.
 
02  Dia no lectiu.

05 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent
 
07 Eucaristia per als professors, alumnes i amics difunts.
 
08  FHEAG (AUSP): Segona sessió del Congrés "Oliba episcopus" (en col·laboració amb el Museu Episcopal de Vic i la Universitat Autònoma de Barcelona)
 
08-09  FHEAG: Simposi "800 anys d'empremta Mercedària. Un repàs a la història  de l'Orde de La Mercè" (en col·laboració amb la Província d'Aragó de l'Orde Mercedari)
 
12  FTC: Reunió de Departaments - Gestió. FHEAG: Consell de Facultat.
 
13  Inauguració oficial del curs acadèmic 2018-2019 a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB)
 
14  FTC: Reunió dels directors dels ISCR (migdia). AUSP: Reunió del Senat Acadèmic (tarda). Acte acadèmic en memòria del Cardenal Vidal i Barraquer (en col·laboració amb la Reial Acadèmia Europea de Doctors i la Comissió de l'Any Vidal i Barraquer).

15-16  FHEAG: Jornades d'Estudi "III Jornada Basíliques Històriques de Barcelona: El convent i l'església de Santa Caterina. Un patrimoni enderrocat".
 
19 FTC: Consell de Facultat.

21 Examen de Llengua moderna (alumnes de Primer i Segon cicle).

26  FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.
 
28 FFC: Festivitat del Beat Ramon Llull
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
 15
 16
17
18
19
20
21
 22
 23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
     

06  Festiu. No lectiu.

07  Dia no lectiu.

10  FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

19  Celebració del Nadal.

21  Final de les classes.

22  Comencen les vacances de Nadal
.
GENER
 
FEBRER
Dl 
 
Dm 
 
Dm 
 
 Dj
 
 Dv
 
Ds 
 
Dm 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 
 
 
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 
 
 
 


07  Represa de les classes. FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

09 Reunió dels Directors dels ISCR (migdia). AUSP: Reunió del Senat Acadèmic. 

09-11  Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3ª i 4ª convocatòries).

11  Final del Primer Semestre (institucionals i llicències).

14  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

14-25  Període d’exàmens.

28-31  Setmana blanca. No hi ha classes
 

 

01 Setmana Blanca. No hi ha classes.

04 Comencen les classes del Segon Semestre. FTC: Assemblea de Facultat. FHEAG: Assemblea de Facultat.

11 FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.
 
13 AUSP: Consell de direcció.
 
15 FTC-FHAEG: Es tanca el període de sol·licitud de convalidacions per als alumnes que inicien els estudis el Segon Semestre.

18 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.
 
20-21 Simposi Internacional "Reforma i reformes en l'Església, III: Cap a una Església més pobra, fraterna, ecumènica i inculturada!

25 FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.
 
MARÇ
 
ABRIL
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
 
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

04  FTC: Consell de Facultat. FHEAG: Consell de Facultat.

11  FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.
 
14  Dia de les Facultats. Festa de Sant Pacià: Reflexió i debat sobre el document «L’Església catalana: present i futur» (Quaderns de Pastoral 243 [setembre - desembre 2018] 15-56) (matí).
 
13 FTC: II Seminari de Litúrgia Hispànica de l'ISLB (tarda).

18  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

25  FTC: Reunió de Departaments - Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.
 
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
             
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 
 
 
 
 
 

01  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent. S'obre la matrícula per a les proves d'accés a la FTC per a majors de 25, 40 i 45 anys

04  AUSP: Congrés sobre Sant Vicent Ferrer, VI centernari (en col·laboració amb l'Institut d'Estudis catalans)

12  Final de classes. Festes Pasquals

29  Represa de les classes. F
TC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments
 
30 Es tanca la matrícula per a les proves d'accés a la FTC per a majors de 25, 40 i 45 anys

 

MAIG
 
JUNY
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 
 
 

01  Festa del treball. No lectiu.
 
02-03 Jornades d'Estudi "IV Jornada Basíliques Històriques de Barcelona:La Basílica de Santa Creu i Santa Eulàlia: la catedral abans de la catedral".

06  AUSP: Assemblea de professors.

08  FTC: Jornada acadèmica de Sagrada Escriptura: 
«Gènesi 1,1-11,26. Història dels Orígens». Proves d’accés a la FTC: Prova escrita per a majors de 25 i 45 anys. AUSP: Consell de direcció.

9-11  FTC: Simposi Internacional "El món que ha de venir: somnis, visions, imaginacions en els escrits jueus i cristians" (en col·laboració amb la Universitat Humboldt de Berlín i la Universitat de Ratisbona).

13  FTC: Consell de Facultat. FHEAG: Consell de Facultat
 
15 FTC: Jornada acadèmica de l'Institut Superior de Litúria de Barcelona (ISLB): «"La glòria del Déu Sant": La litúrgia, font de santedat».
 
22 Proves d’accés a la FTC: Prova específica per a majors de 25 anys i
entrevista per als majors de 40 i 45 anys.
AUSP: Consell de direcció.
 
25 FHEAG: Acaben les classes del Màster de Patrimoni Musical Litúrgic

27  FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

27-31 Inscripció per als exàmens d'assignatures pendents (3a i 4a convocatòries).
30  Conferiment del Doctorat honoris causa als professors: Mons. Dr. Sergio B. Pagano i Dra. Carme Batlle i Gallart.

31  FTC: Acaben les classes de Cinquè curs.
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
03 FTC: Consell permanent. FHEAG: Consell permanent
 
05 Reunió dels Directors dels ISCR. Eucaristia d'acció de gràcies. AUSP: Reunió dels Senat Acadèmic.
 
07 Final de curs (institucionals i llicències)
 
10 Festiu
 
11-21 Període d'exàmens
 
JULIOL
 
01-05 Inscripció per als exàmens d'assignatures pendents (3a i 4a convocatòries).
 
08 Matrícula oberta per al curs 2019-2020 (només online)
 
08-19 FHEAG: Exàmens extraordinaris per a Primer i Segon cicle.
 

Els dies en vermell són no lectius.
Els dies en ombrat corresponen a activitats extraordinàries.