St. Ignasi surt 08:06 i es pon 19:06 surt 16:22 i es pon 03:08

Seminaris

Seminari de Teologia dels escriptors prenicens


6SPN13S Aparicions diverses de Jesús ressuscitat «als deixebles», sota diferents formes, i tres manifestacions plenes «als seus deixebles» preferits, segons la versió que ens ofereix el Còdex Beza (D d)

  • Prof. Josep Rius-Camps
  • Dijous, del 14 d’octubre al 2 de juny [curset anual, primer i tercer dijous de mes] – De 18,10 a 19,55 h (5 ECTS) – Aula: Departament de Teología Sistemàtica – DS-2