St. Ambròs surt 08:04 i es pon 17:22 surt 11:04 i es pon 20:38

Seminaris

■ SEMINARIS

Seminari de Teologia dels escriptors pre-nicens
DIRECTOR:
Dr. Josep Rius-Camps

MEMBRES:
Llic. Pere Cané
Llicda. M. del Carmen Martínez de Sas
Llic. Josep Pérez Pas
Llic. Pere Prat
Sra. Rosa Prat
Dr. Rodolf Puigdollers
Llicda. Raquel Saberen
Llic. Josep M. Solà

Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE)
DIRECTOR:
Dr. Antoni Babra
SECRETÀRIA:
Llicda. Concepció Huerta
MEMBRES:
Sra. Gudi Almirall
Llic. Joaquim Alsina
Llic. Antoni Coll
Dr. Joan Costa
Sra. Mercè Fernández
Llicda. Concepció Huerta
Dr. Lluís Serra (cap del Departament de Teologia Moral)

Seminari de Fe-Ciències (Theosciences)
DIRECTOR:
Dr. Emili Marlés

MEMBRES:
Dr. Marc Aceituno
Dtnda. Margarida Bofarull
Dr. Joan Grimalt
Dr. David Jou (UAB)
Dr. Juan Ramón La Parra
Dr. Ricardo Mejía
Dr. Armand Puig i Tàrrech
Dr. Miguel Ramón
Dr. Lluís Samitier
Dr. Lluc Torcal

Seminari de l’Orient Cristià (SOC)
DIRECTOR:
Dr. Sebastià Janeras

SECRETARI:
Dr. Xavier M. Vicens

MEMBRES:
Dr. Robert Baró
Dra. Montserrat Camps (UB)
Dra. Tamara Djermanovic (UPF)
Dr. Joan Ferrer 
Dr. Jaume Fontbona
Dr. Sergi Grau
Dr. Ernest Marcos (UB)
Llic. Josep Torras
Llicda. Bàrbara Virgil

Seminari de Teologia Espiritual (STE)
COORDINADOR:
Dtnd. Domènec Valls, S.D.B

MEMBRES:
Dtnda. Margarida Bofarull, R.S.C.J.
Llicda. Núria Caum, O.D.N.
Dr. Joan Ramon Marín
Llic. Jesús Renau, S.I.
Dr. Peio Sánchez
Dr. Lluís Serra, F.M.S.
Dra. M. Claustre Solé, O.D.N.

■ GRUPS DE REFLEXIÓ

Teologia, literatura i arts
COORDINADORS:
Dr. Santiago Bueno
Dr. Jaume Angelats

Teologia i religions
COORDINADORS:
Dr. Xavier Morlans
Dr. Jaume Flaquer

Teologia i mitjans de comunicació
COORDINADOR:
Llic. Norbert Miracle

Teologia i pensament
COORDINADOR:
Dr. Francesc Torralba

■ MÀSTERS I AULES COMPARTITS

Aula Lul.liana
Integrada per la Facultat de Filologia (UB), la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL), la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) i la Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)

COORDINADOR:
Dr. Albert Soler (UB)

■ CENTRE INTERNACIONAL D'ESTUDIS ARNAU DE VILANOVA
(En col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i amb la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona)

DIRECTOR HONORÍFIC: 
Dr. Josep Perarnau 

DIRECTOR: 
Dr. Jaume Mensa 

■ CAPELLA SACRA DE CATALUNYA
DIRECCIÓ: 
Sr. Albert Pàmies