Sta. Maria Magdalena surt 06:37 i es pon 21:17 surt 19:08 i es pon 03:21

Publicacions

STUDIA, TEXTUS, SUBSIDIA

Col·lecció del Seminari de Teologia als Països Catalans dedicada a la publicació d’estudis sobre aportacions a la teologia o ciències connexes, realitzades per autors catalans o en l’àrea catalana.

14. Ramon CORTS I BLAI, Regests de la Documentació del segle XIX sobre Catalunya i la Santa Seu conservada a l’Arxiu Secret Vaticà I a la Secretaria d'Estat. III Fons de la Secretaria d'Estat (1877-1899), 2015, 208 pp., ISBN: 978-84-943641-1-2. PVP: 28 €.

13. Ramon CORTS I BLAI, Regests de la Documentació del segle XIX sobre Catalunya i la Santa Seu conservada a l’Arxiu Secret Vaticà, II: Fons de la Nunciatura de Madrid (1877-1887), 2007, 477 pp. ISBN: 978-84-935970-1-6. PVP: 28 €. 

12. Ramon CORTS I BLAI, Regests de la Documentació del segle XIX sobre Catalunya i la Santa Seu conservada a l’Arxiu Secret Vaticà, I: Fons de la Nunciatura de Madrid (1887-1899), 2005, 387 pp.ISBN: 84-920074-9-4. PVP: 25 €. 

11. Ramon CORTS I BLAI, Regests de la Documentació del segle XX sobre Catalunya i la Santa Seu conservada a l’Arxiu Secret Vaticà, II: Fons de la Secretaria d’Estat (1899-1921). 2003. 196 pp. ISBN: 84-86065-83-6. PVP: 18 €.

10. Josep PERARNAU, Tres textos d’Arnau de Vilanona i un en defensa seva. 2002. 410 pp. ISBN: 84-86065-75-5. PVP: 25 €. 

9. Josep PERARNAU (coord.), Jornades Internacionals d’Estudi sobre el bisbe Feliu d’Urgell. (La Seu d’Urgell, 28-30 de setembre de 1999). Crònica i estudis. 2000. 276 pp.ISBN: 84-86065-65-8. PVP: 24 €. 

8. Josep PERARNAU (coord.), Feliu d’Urgell. Bases per al seu estudi.1999. 230 pp. ISBN: 84-96065-56-9. PVP: 18 €. 

7. Robert CABIÉ, Révélations de Constance de Rabastens. Édition, traduction et commentaire.1995. 232 pp. ISBN: 84-86065-37-2. PVP: 15 €. 

6. Joan BELLAVISTA I RAMON, El Sagramentari de Barcelona. Edició i estudi del manuscrit de la Biblioteca Apostòlica Vaticana, Vat. Lat. 3547.1994. 314 pp. . ISBN: 84-86065-29-1. PVP: 21 €.

5. Ramon CORTS, Regests de la Documentació del segle XX sobre Catalunya i la Santa Seu conservada a l'Arxiu Secret Vaticà, I: Fons de la Nunciatura de Madrid (1899-1921). 1992. 346 pp.  ISBN: 84-600-8174-5. PVP: 15 €.

4. Josep PERARNAU, Catàleg dels manuscrits lul·lians medievals de la "Bayerische Staatsbibliothek" de Munic, II: Volum de textos llatins. 1986. 240 pp.  ISBN: 84-86065-13-5. PVP: 15 €.

3. Josep PERARNAU, Catàleg dels manuscrits lul·lians medievals de la "Bayerische Staatsbibliotek" de Munic, I: Volum amb textos catalans. 1992. 228 pp.  ISBN: 84-86065-00-3. PVP: 11 €.

2. Josep PERARNAU, L’ "Alia informatio beguinorum" d’Arnau de Vilanova (Apèndix: Inventari d’obres lul·lianes en català).1978. 214 pp.  ISBN: 84-600-1061-9. PVP: 20 €.

1. Bartomeu M. XIBERTA, Clavis Ecclesiae. De ordine absolutionis sacramentalis ad reconciliationem cum Ecclesia. Alteram editionem paravit, introductione et notis auxit Josep Perarnau. 1974. 100 pp. ISBN: 84-210-0585-5. PVP: 20 €.