St. Feliu surt 06:18 i es pon 21:28 surt 19:27 i es pon 03:43

Publicacions

LITERATURA INTERTESTAMENTÀRIA

Col·lecció iniciada per la Fundació Bíblica Catalana de l’Institut Cambó. Des de 2008 la col·lecció passa a ser publicada per la Facultat de Teologia de Catalunya, continuant la numeració des del núm. 5  (els volums anteriors s’han d’adquirir a l’Institut Cambó). Consta de les següents seccions: literatura apocalíptica, literatura dels testaments, literatura d’historiadors i autors diversos, literatura henòquica, literatura qumrànica i supplementa.

10. Pseudo-Filó, Llibre d’Antiguitats Bíbliques. Introducció, traducció i notes Marcos Aceituno (Literatura Intertestamentària, 10) Barcelona: Ateneu Universitari Sant Pacià – Facultat de Teologia de Catalunya – Associació Bíblica de Catalunya 2020, 789pp. ISBN: 978-84-126898-7-7PVP: 59,95 €. 

9. Hekhalot Zutarti. Els Palaus Menors (segons el manuscrit Nova York 8128. Introducció, traducció i notes Bàrbara Virgil i Jordi Cervera (Literatura Intertestamentària, 9) Barcelona: Ateneu Universitari Sant Pacià – Facultat de Teologia de Catalunya – Associació Bíblica de Catalunya 2020, 309pp. ISBN: 978-84-120636-6-0PVP: 30 €. LLIBRE EXHAURIT

8. Els dos mags del Nou Testament: Jannes i Jambres . Introducció, traducció i notes Marcos Aceituno, (Literatura Intertestamentària8 Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Associació Bíblica de Catalunya 2018, 150pp. ISBN:978-84-949132-4-2. PVP: PVP: 24 €.

7. Els Testaments dels Dotze Patriarques. Introducció, traducció i notes d'Enric Cortès, (Literatura Intertestamentària, 7, Literatura dels testaments), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Associació Bíblica de Catalunya 2014,  316 pp. ISBN: 978-84-941633-9-5. PVP: 30 €.

6. El Document de Damasc. Introducció, traducció, text hebreu revisat i notes de Frederic Raurell, (Literatura Intertestamentària, 6, Literatura qumrànica), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Associació Bíblica de Catalunya 2009, 131 pp. ISBN: 978-84-937426-0-7. PVP: 25 €. 

5. Vida grega d’Adam i Eva. Introducció, traducció, text grec revisat i notes de Frederic Raurell, (Literatura Intertestamentària, 5, supplementa), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Associació Bíblica de Catalunya 2009, 145 pp. ISBN: 978-84-936652-5-8. PVP: 20 €. EXHAURIT

4. Josep i Àsenet, Introducció, text grec revisat i notes de Pius-Ramon Tragan, traducció de Montserrat Ros i Pius-Ramon Tragan,  (Literatura Intertestamentària, 4, Supplementa), Barcelona: Fundació Bíblica Catalana - Editorial Alpha, 2005, 208 pp. PVP: 25

3. Regla de la comunitat de Qumran, Introducció, traducció i notes de Frederic Raurell,  (Literatura Intertestamentària, 3, Supplementa), Barcelona: Fundació Bíblica Catalana - Editorial Alpha, 2004, 196 pp. PVP: 25

2. Apocalipsi siríaca de Baruc, Introducció, traducció i notes de Joan Ferrer,  (Literatura Intertestamentària, 2, Supplementa), Barcelona: Fundació Bíblica Catalana - Editorial Alpha, 2003, 143 pp. PVP: 25

1. Carta d'Aristeas, Introducció, traducció i notes de Frederic Raurell,  (Literatura Intertestamentària, 1, Supplementa), Barcelona: Fundació Bíblica Catalana - Editorial Alpha, 2002, 149 pp. PVP: 25