St. Eloi surt 07:58 i es pon 17:23 surt 04:34 i es pon 15:13

Organització de la Facultat

Seminari de Teologia Espiritual (STE)

COORDINADOR:

Dtnd. Domènec Valls, S.D.B.

MEMBRES:

Dtnda. Margarida Bofarull, R.S.C.J.
Llicda. Núria Caum, O.D.N.
Dr. Joan Ramon Marín
Llic. Jesús Renau, S.I.
Dr. Peio Sánchez
Dr. Lluís Serra, F.M.S.
Dra. M. Claustre Solé, O.D.N.