St. Eloi surt 07:58 i es pon 17:23 surt 04:34 i es pon 15:13

Organització de la Facultat

Seminari de Doctrina i Acció Social de l'Església (SEDASE)

DIRECTOR:

N.N.

SECRETÀRIA:

Llicda. Concepció Huerta

MEMBRES:

Sra. Gudi Almirall
Llic. Joaquim Alsina
Llic. Antoni Coll
Dr. Joan Costa
Sra. Mercè Fernández
Llicda. Concepció Huerta
Dr. Lluís Serra (cap del Departament de Teologia Moral)