Sant Cosme i Sant Damià surt 07:43 i es pon 19:40 surt 20:50 i es pon 11:17
-->

Organització de la Facultat

Centre Internacional d'Estudis Arnau de Vilanova

En col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i amb la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona.


DIRECTOR HONORÍFIC:

Dr. Josep Perarnau i Espelt

DIRECTOR:

Dr. Jaume Mensa i Valls