St. Sadurní surt 07:56 i es pon 17:23 surt 02:01 i es pon 14:15

Organització de la Facultat

Centre Internacional d'Estudis Arnau de Vilanova

En col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i amb la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona.


DIRECTOR HONORÍFIC:

Dr. Josep Perarnau i Espelt

DIRECTOR:

Dr. Jaume Mensa i Valls