St. Evarist surt 08:16 i es pon 18:53 surt 21:11 i es pon 12:08

Els professors

Dr. Marcos Aceituno Donoso

Teologia Paulina. Literatura intertestamentària.

aceitunodonoso@yahoo.es

Dr. Jordi Cervera Valls, O.F.M. Cap.

Carta als Hebreus, Escrits paulins des de la tradició jueva, mística dels Hekhalot, ruta de l'Èxode, metodologia exegètica, Pentateuc. 

jordicaputxi@gmail.com

Dr. Joan Costa

Moral Social

Dr. Màxim Muñoz Duran, C.M.F.

Cristologia i teologia fonamental

maximmu@gmail.com

Dr. Daniel Palau

Sagramentologia, Concili Vaticà II, Ecumenisme

Dr. Joan Torra Bitilloch

Temes de sacramentalitat pasqual i temes entorn de la figura i el pensament de sant Agustí. 

joan@joantorra.com