St. Ponç surt 06:35 i es pon 21:00 surt 04:47 i es pon 19:11

Autoritats i òrgans

AUTORITATS ACADÈMIQUES  
Degà:

Dr. Joan Torra i Bitlloch

Vicedegà: Dr. Emili Marlés Romeu

ÒRGANS DE GOVERN

 

Consell de Facultat. Format per:

Professors Ordinaris
Dr. Santiago Bueno
Dr. Albert Cano
Dr. Joan Carrera, S.I.
Dr. Jaume Fontbona
Dr. Agustí Borrell, O.C.D.
Dr. Emili Marlés
Dr. Armand Puig i Tàrrech
 

 

Professors Extraordinaris
Dr. Marcos Aceituno
Dr. Antoni Babra
Dr. Jordi Cervera, O.F.M. Cap.
Dr. Joan Costa
Dr. Jaume Flaquer, S.I.
Dr. Juan Ramón La Parra

Dr. Joan-Ramón Marín

Dr. Daniel Palau

Dr. Màxim Muñoz, C.M.F.

Dr. Joan Torra

Altres:
Dos professors, representant els professors encarregats de curs
Set alumnes, representant l'alumnat
Un oficial de la Facultat
 
Consell Permanent. Format per:
Degà-president:

Dr. Joan Torra i Bitlloch

Vicedegà: Dr. Emili Marlés Romeu
Consellers:

Dr. Marcos Aceituno
Dr. Joan Costa
Dr. Daniel Palau

Delegat dels alumnes : Sr.
Secretària: Llicda. Concepció Huerta