Sta. Maria Magdalena surt 06:37 i es pon 21:17 surt 19:08 i es pon 03:21

Notícies

Una publicació de Sant Pacià Books guardonada amb el Premi Abat Marcet

16 de novembre de 2023Notícies Compartir:

El jurat premia l’obra “Pregàries cristianes antigues”, editat per Montserrat Camps, que “posa en relleu, una vegada més, el paper de l’Església catalana en un període de la nostra història recent, amb unes accions fins ara secretes o poc divulgades"

El llibre Pregàries cristianes antigues, de Montserrat Camps, inclòs dins la col·lecció «Grans Textos Cristians», publicat per Sant Pacià Books, ha estat guardonat amb el Premi Abat Marcet 2023, en la categoria llibre religiós, que atorga la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. El jurat ha destacat de l’obra, que presenta la traducció catalana de cada pregària confrontada sempre amb el text original, “la importància de recopilar les pregàries de la primera Església que fins ara no es tenia”. Més de la meitat de les pregàries del llibre han estat traduïdes del grec, però també del siríac, l’hebreu, el copte, el llatí i l'armeni. "El que volem destacar d’aquesta obra és la normalització cultural que representa per a la nostra llengua", en paraules del jurat, format pel president de la Lliga de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer; pel claretià Pere Codina; per Concepció Huerta; i per Jordi de Nadal, com a secretari.

Anteriorment, el Premi Abat Marcet ha estat lliurat al bisbe Sebastià Taltavull (2019); i a Jordi Cervera i Marion Muller Collard (2021). L’objecte d’aquest premi biennal al llibre religiós en català és "reconèixer l’obra més rellevant des del punt de vista del seu interès temàtic i de qualitat del text", original o bé traduïda, i publicada en un determinat termini.

El premi porta el nom de l’abat de Montserrat Antoni Maria Marcet i Poal (1878-1946), en homenatge a la seva descada tasca en favor de la llengua: va promoure la traducció de la Bíblia, va iniciar la Revista Montserratina, va patrocinar l’important Primer Congrés Litúrgic de Montserrat, va restaurar la impremta del Monestir i va promoure el català com a llengua de relació interna en el cenobi.