Sta. Maria Magdalena surt 06:37 i es pon 21:17 surt 19:08 i es pon 03:21

Notícies

Se celebren les primeres jornades de reflexió pastoral de la càtedra Arquebisbe Pont i Gol

9 de gener de 2019Esdeveniments Compartir:

Les primeres jornades de reflexió pastoral han comptat  amb la participació d’una trentena d’assistents provinents de diverses realitats eclesials diocesanes de Catalunya. Les jornades s'han dut a terme els dies 2 i 3 de gener a Montserrat.

La trobada ha girat al voltant del text «L’Església catalana: present i futur», publicat en la mateixa revista de la càtedra, Quaderns de Pastoral (n243), i amb anterioritat a les revistes Documents d’Església (n1092) i El bon pastor (n103). L'objectiu de les jornades ha estat poder ampliar i compartir la reflexió pastoral a Catalunya, una funció pròpia de la càtedra «arquebisbe Pont i Gol». Els diversos punts del text, en concret la descripció de la ubicació de l’Església en la Catalunya d’avui, els reptes de la realitat eclesial, les esperances de l’hora present i els camins de futur possibles per a la missió pastoral, són l’explicitació d’un desig més profund de la mateixa càtedra. En paraules de Mn. Daniel Palau, director de la càtedra, l'objectiu és «articular una mens comunis pastoral que faciliti un discerniment pastoral,  real i sinodal en les nostres realitats eclesials més directes». 
 
Mn. Palau també ha afirmat que la càtedra, amb tot, «és conscient de la lentitud de qualsevol procés pastoral, com també dels diversos tempos presents en les persones i els grups d’Església. Aquesta constatació, sospitosa, a vegades, de quietud i paràlisis queda superada pels qui testimonien amb llur pròpia vida la joia sobreabundant de la fe viscuda i l’alegria que neix del fet d’escampar la bona notícia de l’Evangeli de Jesucrist, especialment entre els més allunyats, els perifèrics».
 
Aquest petit pas en la reflexió pastoral a casa nostra es troba en continuïtat amb el pensament mateix del bisbe Pont i Gol, que afirmava en la revista pastoral l’any 1978 de la Facultat de Teologia: «és perillós creure’s que ara comencem un llibre nou, i potser encara ho és més creure’s que allò que tenim és un llibre de només un full». El director de la càtedra ha afegit que aquesta «és i vol ser, doncs, aquest espai de reflexió pastoral en el que es pugui practicar un diàleg teològic-pastoral profund per tal d'enfortir sempre més la comunicació, però sobretot la comunió. Per això aquest diàleg està cridat a escampar-se i a seguir creixent amb més aportacions, amb més intuïcions, amb més parers, tal com es podia compartir entre els assistents; "tots som importants, tots som necessaris i tots som diferents, per això confiem en l’Esperit del Crist ressuscitat, que no abandona aquells que en Ell confien, a ser instruments d’amor a les seves mans". I el reconeixement dee la pluralitat ens ha de portar, també, i així es constatava en les jornades viscudes, a una major sensibilitat per copsar les oportunitats pastorals a casa nostra».