Sta. Maria Magdalena surt 06:37 i es pon 21:17 surt 19:08 i es pon 03:21

Notícies

L’Evangeli de Joan

Barcelona, 13 de maig de 2016Notícies Compartir:

El proppassat dijous, dia 12 de maig de 2016, va tenir lloc la Jornada Acadèmica entorn al IV Evangeli. Vàrem comptar amb la presència del professor Jean Zumstein, actualment emèrit de la Facultat de Teologia de Zürich. Home destacable per la profunditat de la seva doctrina i del seu coneixement ample sobre els sinòptics, ho completa amb un acostament fructífer a l'Evangeli de Joan.

Va oferir dues ponències. La primera versava sobre la relació de l’evangeli joànic amb els sinòptics, indicant les convergències i divergències entre sengles relats canònics, per cloure indicant algunes pistes que il·lustren l’activitat redaccional de l’autor (autors) de l’obra. La segona s’endinsava més en la comprensió cristològica del IV Evangeli, destacant-ne alguns elements fonamentals, també a la llum de la forta relectura cristocèntrica que caracteritza a aquest escrit.


La sessió, però, no es detingué aquí. Varen participar activament dos professors vinculats a la nostra Facultat: el Prof. Oriol Tuñí i el Prof. Jordi Latorre. El primer va estudiar i presentar l’interessant tema de la comprensió del Sitz im Leben, des d’una òptica nova. Concretament, el ponent va destacar que la recerca de la comunitat joànica no es redueix només a una identificació de cites aïllades entre elles, sinó que cal considerar els indicis que el text deixa entreveure de la comunitat receptora de l’Evangeli.


Finalment, el Prof. Latorre va apostar per un canvi d’òptica: va preferir una aportació des de l’hermenèutica litúrgica comparada. Va presentar l’ús que a Quaresma i Pasqua els ritus llatins fan d’aquesta obra canònica, en concret: el ritus romà, hispà i ambrosià. Va afegir pel seu interès, la litúrgia bizantina. El resultat de la seva aportació va consistir a entendre com les línies teològiques de fons marquen un ordre i una intel·lecció de Jesús i del misteri pasqual divers en l’ús, però complementari i unitari en el fons teològic.

Prof. Marcos Aceituno Donoso