St. Amelià surt 06:16 i es pon 21:27 surt 11:06 i es pon 23:56

Notícies

Defensada una Tesi Doctoral a la Facultat de Teologia sobre el concepte πλήρωμα en les Epístoles del Nou Testament

Dijous 16 de novembre de 2023Notícies Compartir:

El passat dijous 16 de novembre, el llicenciat Marcel Nsanzineza va presentar la seva tesi doctoral titulada "La plénitude du salut de Dieu dans le Christ et dans l’Église. Théologie du pleroma dans l’Épître aux Ephesiens".

La defensa es va realitzar davant d'un tribunal format pel Dr. Joan Torra, pro-rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i degà de la Facultat de Teologia de Catalunya; el Dr. Marcos Aceituno, cap del departament de Sagrada Escriptura de la Facultat de Teologia i director de la tesi doctoral; i els doctors Jaume Angelats i Antoni Dols.

La tesi explorava les diverses interpretacions del concepte πλήρωμα en les epístoles del Nou Testament. Mitjançant un exhaustiu anàlisi exegètic i semàntic, el doctorand va revelar l'evolució d'aquest terme clau i com ha influït en la teologia, la cristologia i l'ecclesiologia. La tesi destaca la importància de πλήρωμα com a metàfora de la plenitud de la salvació divina en Crist i en la comunitat eclesiàstica.

Defensa tesi doctoral del llicenciat Marcel Nsanzineza