Sta. Elisenda surt 06:16 i es pon 21:27 surt 08:41 i es pon 23:25

Màster en Teologia

Segon semestre

Teologia Sistemàtica
(del 10 de febrer al 3 de juny de 2021)

CURSOS COMUNS
 • 6S021C La cristologia de la Paraula encarnada.-
   • Profs. Armand Puig i Emili Marlés 
   • Dimecres, del 10 de febrer al 2 de juny – D’11,15 a 12,05 h (1,5 ECTS)
 • 6B022C Crist i la Creació.-
   • Profs. Josep M. Turull, Joan Carrera i Marcos Aceituno
   • Dimecres, del 10 de febrer al 2 de juny – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)
 • 6S022C El misteri de l’Encarnació.-
    • Profs. Jordi Gayà, Jordi Latorre i Joaquim Blas
    • Dimecres, del 10 de febrer al 2 de juny – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
CURSOS PROPEDÈUTICS 
  • 6S013P Cristologia i Trinitat en els primers concilis.-
   • Prof. Juan Ramón La Parra
   • Dijous, de l’11 de febrer al 3 de juny  – De 13,05 a 13,55 h (2,5 ECTS)
 
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

 

 • 6S073E Sagraments i fe.-
  • Prof. Jaume Fontbona
  • Dijous, de l’11 de febrer al 3 de juny – De 10,05 a 10,55 h (1,5 ECTS)  
 • 6S074E Eclesiologia i sinodalitat.-
   • Prof. Salvador Pié
   • Dijous, de l’11 de febrer al 3 de juny – D’11,15 a 13,00 h (3 ECTS)
  • 6S075E Revelació i experiència. Importància i valor de l’experiència humana en la revelació de Déu.-
    • Prof. Màxim Muñoz
    • Dijous, de l’11 de febrer al 3 de juny – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
 • CURSOS DE LLENGÜES

 

 • 6SMLB2 Llatí cristià B2.- [per als alumnes de primer curs]
  • Prof. Sergi Grau
   • Dimecres, del 10 de febrer al 2 de juny – De 10,05 a 10,55 h (assignatura anual: 5 ECTS)
 • 6SMLC1 Llatí cristià C1.- [per als alumnes de segon curs]
  • Prof. Jordi Margarit
  • Dimecres, del 10 de febrer al 2 de juny – De 10,05 a 10,55 h (assignatura anual: 5 ECTS)

 

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ
 • Prof. Joan Torra
 • Dimecres, del 10 de febrer al 2 de juny – De 16,00 a 17,45 h (5 ECTS)

TUTORIES PERSONALITZADES

Dijous, de l’11 de febrer al 3 de juny – De 18,10 a 19,55 h