Sta. Elisenda surt 06:16 i es pon 21:27 surt 08:41 i es pon 23:25

Grau en Teologia

Primer curs

(Primer cicle – Cursos Institucionals: Quinquenni filosòfico-teològic)

 

La coordinació dels estudis filosòfics i els teològics en els dos primers cursos està regulada per acord entre la Facultat de Filosofia de Catalunya (Eclesiàstica) i la Facultat de Teologia de Catalunya.

 

En el primer curs es programa la primera part de la Teologia Fonamental (I) que tracta sobre la revelació de Déu en Jesucrist i la seva transmissió en l’Església. Dóna compte de l’autocomprensió que el cristianisme té de sí mateix com a religió revelada en la història, i de les categories amb què ho ha anat formulant també al llarg de la història (Escriptura, Tradició, Teologia, Magisteri). La Teologia Fonamental es completa amb la introducció a la teologia com a ciència de la fe.

 

Es comença també l’estudi bíblic amb la introducció a l’Antic Testament. A través de la història del poble de Déu s’examina críticament la formació dels diversos llibres sagrats, amb una atenció especial als llibres del Pentateuc i als històrics, i amb una presentació dels profètics i sapiencials.

 

S’inicia l’estudi de les llengües clàssiques (grec i llatí).
 
 Les tutories personalitzades, exigides per l’EUEIS, es fan a la cinquena hora de dilluns (primer semestre) i de dijous (segon semestre).