St.Martí surt 07:13 i es pon 20:30 surt 06:18 i es pon 20:17

Agenda

Examen de llengua moderna posposat

18 de novembre de 2020

 L'examen de llengua moderna per als alumnes del primer i segon cicle ha quedat ajornada fins el segon semestre. S'havia de celebrar el 18 de novembre, però finalment s'ha decidit endarrerir-la. Aquest ajornament però, també permet ampliar-ne el termini d'inscripció, que s'obrirà dins el dia 19 de març de 2021.

Aquesta prova és obligatòria per als alumnes de Primer cicle (Anuari acadèmic: pp. 93-94 [FTC] i pp. 232-233 [FHEAG]) i per als alumnes de Segon cicle (Anuari acadèmic: p. 97 [FTC], p. 235 [FHEAG] i pp. 280-281 [ILF]), llevat que s’acrediti haver superat la prova de Llengua moderna a les P.A.U. o tenir el nivell B-1 de coneixement d’una llengua estrangera per una Escola oficial d’Idiomes.

En l’examen escrit que durarà un màxim de dues hores, es podrà fer servir el diccionari.

Hi haurà una verificació oral, posterior a l’examen, per part del professor.

L’examen es farà preferentment en modalitat presencial.

 

Inscripcions: del 8 de febrer al 19 de març de 2021, a la Secretaria de l’Ateneu.