St. Bernadí de Siena surt 06:27 i es pon 21:09 surt 13:16 i es pon 01:53

Màster en Teologia

Segon semestre

Teologia Sistemàtica
(del 6 de febrer al 6 de juny de 2019)

CURSOS COMUNS
 • 6B018C Exegesi bíblica dels Pares de l’Església: història i hermenèutica.
  • Prof. Albert Viciano 
  • Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny – D’11,15 a 13,00 h (3 ECTS)
 • 6M018C Ètica mínima en una societat plural.
  • Prof. Joan Carrera
  • Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny – De 13,05 a 13,55 h (1,5 ECTS)
 • 6S018C El servei de la teologia al Poble de Déu. Naturalesa i condicions. L'aportació d'Yves Congar.
  • Prof. Màxim Muñoz

  • Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS) 

CURSOS PROPEDÈUTICS
 • 6S012P  Lectura de textos sobre temes escollits de Teologia trinitària.
  • Prof. Joan Planellas
  • Dijous, del 7 de febrer al 6 de juny – De 13,05 a 13,55 h (2,5 ECTS) 
 
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6S029E Diàleg entre Judaisme, Cristianisme i Islam a partir dels seus textos oficials.
  • Prof. Jaume Flaquer
  • Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny – De 18,10 a 19,55 h (3 ECTS)
 • 6S059E L’accés a Déu en el pensament de Simone Weil.
  • Prof. Núria Caum
  • Dijous, del 7 de febrer al 6 de juny – De 12,10 a 13,00 h (1,5 ECTS)
 • 6S030E Teologia de la fe.
  • Prof. Juan Ramón La Parra
  • Dijous, del 7 de febrer al 6 de juny – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
 
CURSOS DE LLENGÜES
 • 6SML2L Llatí II. [per als alumnes de primer curs]
  • Prof. Sergi Grau
  • Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 • 6SML4L Llatí IV. - [per als alumnes de segon curs]
  • Prof. Jordi Margarit
  • Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6S12ST Qüestions sobre la Revelació.
  • Xavier Morlans
  • Dijous, del 7 de febrer al 6 de juny – De 10,05 a 12,05 h (5 ECTS)

TUTORIES PERSONALITZADES

Dijous, del 7 de febrer al 6 de juny – De 18,10 a 19,55 h