St. Bernadí de Siena surt 06:27 i es pon 21:09 surt 13:16 i es pon 01:53

Màster en Teologia

Primer semestre

Teologia Sistemàtica
(del 12 de setembre de 2018 a l’19 de gener de 2019)
 
CURSOS COMUNS
 • 6B017C L’últim sopar i l’acte redemptor de Crist.
  • Prof. Armand Puig i Tàrrech
  • Dimecres, del 12 de setembre al 9 de gener – D’11,15 a 12,05 h (1,5 ECTS)
 • 6M017C Fonaments de la Doctrina Social de l’Església.
  • Prof. Domènec Valls
  • Dimecres, del 12 de setembre al 9 de gener – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)
 • 6S017C La renovació parroquial en clau evangelitzadora. Teologia i experiències. (Curs organitzat per la Càtedra de Teologia Pastoral)
  • Prof. Emili Marlés
  • Dimecres, del 12 de setembre al 9 de gener – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS) 
CURSOS PROPEDÈUTICS 
 • 6SM01P Metodologia.
  • Prof. Josep M. Turull
  • Dijous, del 13 de setembre a l’10 de gener – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 • 6S011P Lectura de textos dels primers Concilis. – [per als alumnes de Segon curs]
  • Prof. Joan Ramon La Parra
  • Dijous, del 13 de setembre a l’10 de gener – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6S028E Qüestions de Cristologia fonamental.
  • Prof. Salvador Pié-Ninot
  • Dimecres, del 12 de setembre al 9 de gener – De 18,10 a 19,55 h (3 ECTS)
 • 6S054E La Trinitat de Rublev: diàleg entre la teologia, la icona i la pel·lícula Andrei Rublev de Tarkovsky.
  • Prof. Xavier Morlans
  • Dijous, del 13 de setembre al 10 de gener – De 13,05 a 13,55 h (1,5 ECTS)
 • 6S022E Evangelització i missió.
  • Prof. Josep Casellas
  • Dijous, del 13 de setembre al 10 de gener – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)

CURSOS DE LLENGÜES
 • 6SML1L Llatí I. - [per als alumnes de primer curs]
  • Prof. Sergi Grau
  • Dimecres, del 12 de setembre al 9 de gener – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 • 6SML3L Llatí III. - [per als alumnes de segon curs]
  • Prof. Jordi Margarit
  • Dimecres, del 12 de setembre al 9 de gener – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 
SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6S11ST Vaticà II, Vaticà I i Trento.
  • Prof. Daniel Palau
  • Dijous, del 13 de setembre al 10 de gener – D’11,15 a 13,00 h (5 ECTS)

TUTORIES PERSONALITZADES

Dijous, del 13 de setembre al 10 de gener – De 18,10 a 19,55 h