Sta. Veneranda surt 07:39 i es pon 17:32 surt 14:48 i es pon 02:00

Màster en Teologia

Segon semestre

Teologia Moral
(Del 12 de febrer al 4 de juny de 2020)

CURSOS COMUNS
 • 6S020C L’ànima en el diàleg teològic i científic actual.
  • Prof. Emili Marlés (Coord.) 
  • Dimecres, del  12 de febrer al 3 de juny – De 13,05 a 13,55 h (1,5 ECTS)
 • 6M020C Ecologia a l’Església: Laudato Si’.
  • Prof. Joan Carrera
  • Dimecres, del  12 de febrer al 3 de juny – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
 • 6B020C Carta de Jaume: vida cristiana en temps de prova.
  • Prof. María Luisa Melero
  • Dimecres, del  12 de febrer al 3 de juny – De 18,10 a 19,55 h (3 ECTS)

CURS PROPEDÈUTIC
 • 6SI01P  Trento, Vaticà I i Vaticà II. Lectura de textos..

  • Prof. Juan Ramón La Parra
  • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 13,05 a 13,55 h (2,5 ECTS)
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6M029E Tecnoètica.
  • Prof. Albert Florensa
  • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 9,45 a 10,35 h (1,5 ECTS)
 • 6M030E Reflexions ètiques entorn del final de la vida.
  • Prof. Margarita Bofarull
  • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – D’11,15 a 13,00 h (3 ECTS)
 • 6M014E Llei natural i llei nova.
  • Prof. Joan Costa
  • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)

CURSOS DE LLENGÜES
 • 6SML2L Llatí II. - [per als alumnes de primer curs]
  • Prof. Jordi Margarit 
  • Dimecres, del  12 de febrer al 3 de juny – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 • 6SML4L Llatí IV. - [per als alumnes de segon curs]
  • Prof. Sergi Grau
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6M04ST Doctrina social de l’Església: aspectes sociopolítics.
  • Prof. Domènec Valls 
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny – D’11,15 a 13,00 h (5 ECTS)

TUTORIES PERSONALITZADES
Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 18,10 a 19,55 h