St. Camil surt 06:30 i es pon 21:23 surt 10:09 i es pon 22:57

Màster en Teologia

Segon semestre

Teologia Moral
(Del 12 de febrer al 4 de juny de 2020)

CURSOS COMUNS
CURS PROPEDÈUTIC
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

CURSOS DE LLENGÜES
 • 6SML2L Llatí II. - [per als alumnes de primer curs]
  • Prof. Jordi Margarit 
  • Dimecres, del  12 de febrer al 3 de juny – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 • 6SML4L Llatí IV. - [per als alumnes de segon curs]
  • Prof. Sergi Grau
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6M04ST Doctrina social de l’Església: aspectes sociopolítics.
  • Prof. Domènec Valls 
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny – D’11,15 a 13,00 h (5 ECTS)

TUTORIES PERSONALITZADES
Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 18,10 a 19,55 h