St. Bernadí de Siena surt 06:27 i es pon 21:09 surt 13:16 i es pon 01:53

Màster en Teologia

Segon semestre

Teologia Moral
(del 6 de febrer al 6 de juny de 2019)

CURSOS COMUNS
 • 6B018C Exegesi bíblica dels Pares de l’Església: història i hermenèutica.
  • Prof. Albert Viciano 
  • Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny – D’11,15 a 13,00 h (3 ECTS)
 • 6M018C Ètica mínima en una societat plural.
  • Prof. Joan Carrera
  • Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny – De 13,05 a 13,55 h (1,5 ECTS)
 • 6S018C El servei de la teologia al Poble de Déu. Naturalesa i condicions. L'aportació d'Yves Congar.

  Prof. Màxim Muñoz

  Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)


CURS PROPEDÈUTIC
 • 6M005P Lectura de textos sobre moral fonamental.

  • Prof. Antoni Babra
  • Dijous, del 7 de febrer al 6 de juny – De 13,05 a 13,55 h (2,5 ECTS)

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6M022E La dimensió moral de l’acompanyament a morir en pau i els processos de dol.

  • Prof. Lluís Sallan
  • Dijous, del 7 de febrer al 6 de juny – De 10,05 a 10,55 h (1,5 ECTS)
 • 6M026E Qüestions morals entorn de la identitat i el gènere.
  • Prof. Margarita Bofarull
  • Dijous, del 7 de febrer al 6 de juny – D’11,15 a 13,00 h (3 ECTS)
 • 6M027E L’ètica cristiana a la llum del paradigma trinitari.
  • Prof. Aurelio Cerviño
  • Dijous, del 7 de febrer al 6 de juny – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)

CURSOS DE LLENGÜES
 • 6SML2L Llatí II. - [per als alumnes de primer curs]
  • Prof. Sergi Grau 
  • Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 • 6SML4L Llatí IV. - [per als alumnes de segon curs]
  • Prof. Jordi Margarit
  • Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6M08ST Casos especials de moral.
  • Prof. Gaspar Mora 
  • Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny – De 18,10 a 19,55 h (5 ECTS)

TUTORIES PERSONALITZADES
Dijous, del 7 de febrer al 6 de juny – De 18,10 a 19,55 h