St. Amelià surt 06:16 i es pon 21:27 surt 11:06 i es pon 23:56

Màster en Teologia

Primer semestre

Teologia Moral
(del 12 de setembre de 2018 a l’10 de gener de 2019)

CURSOS COMUNS
 • 6B017C L’últim sopar i l’acte redemptor de Crist.
  • Prof. Armand Puig i Tàrrech
  • Dimecres, del 12 de setembre al 9 de gener – D’11,15 a 12,05 h (1,5 ECTS)
 • 6M017C Fonaments de la Doctrina Social de l’Església.
  • Prof. Domènec Valls
  • Dimecres, del 12 de setembre al 9 de gener – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)
 • 6S017C La renovació parroquial en clau evangelitzadora. Teologia i experiències (Curs organitzat per la Càtedra de Teologia Pastoral).
  • Prof. Emili Marlés
  • Dimecres, del 12 de setembre al 9 de gener – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)

CURSOS PROPEDÈUTICS
 • 6SM01P Metodologia.
  • Prof. Josep M. Turull
  • Dijous, del 13 de setembre al 10 de gener – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 • 6M004P Introducció als textos de Moral. - [per als alumnes de Segon curs]
  • Prof. Antoni Babra
  • Dijous, del 13 de setembre al 10 de gener – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6M011E Història de la Teologia moral, II: època Medieval, la síntesi tomista i la crisi nominalista. 
  • Prof. Aurelio Cerviño
  • Dimecres, del 12 de setembre al 9 de gener – De 18,10 a 19,00 h (1,5 ECTS)
 • 6M012E Història de la Teologia moral, I: època Antiga, la tradició patrística.
  • Prof. Albert Viciano
  • Dimecres, del 12 de setembre al 9 de gener – De 19,05 a 19,55 h (1,5 ECTS)
 • 6M025E L’opció fonamental, clau de volta de la responsabilitat moral.
  • Prof. Antoni Nello
  • Dijous, del 13 de setembre al 10 de gener – D’11,15 a 13,00 h (3 ECTS)
 • 6M007E El discerniment de l’acció moral humana.
  • Prof. Joan Costa
  • Dijous, del 13 de setembre al 10 de gener – De 13,05 a 13,55 h (1,5 ECTS)

CURSOS DE LLENGÜES
 • 6SML1L Llatí I. - [per als alumnes de primer curs]
  • Prof. Sergi Grau
  • Dimecres, del 12 de setembre al 9 de gener – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 • 6SML3L Llatí III. - [per als alumnes de segon curs]
  • Prof. Jordi Margarit 
  • Dimecres, del 12 de setembre al 9 de gener – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6M07ST La moral en els mitjans de comunicació social.

  • Prof. Lluís Serra
  • Dijous, del 13 de setembre al 10 de gener – De 16,00 a 17,45 h (5 ECTS)

TUTORIES PERSONALITZADES

Dijous, del 13 de setembre al 10 de gener – De 18,10 a 19,55 h