Sta. Veneranda surt 07:39 i es pon 17:32 surt 14:48 i es pon 02:00

Màster en Teologia

Primer semestre

Teologia Moral
(Del 18 de setembre de 2019 al 16 de gener de 2020)

CURSOS COMUNS
 • 6B019C Temps i història en el missatge de Jesús.

  • Prof. Armand Puig i Tàrrech
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – D’11,15 a 12,05 h (1,5 ECTS)
 • 6S019C L’Eclesiologia en els Pares de l’Església.
  • Prof. Albert Viciano
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)
 • 6S019C La consciència moral.
  • Prof. Aurelio Cerviño
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 18,00 a 19,55 h (3 ECTS)

CURSOS PROPEDÈUTICS
 • 6SM01P Metodologia.
  • Prof. Josep M. Turull
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 16,00 a 16,50 h (2,5 ECTS)
 • 6MI01P Lectura de textos sobre l'Exhortació Gaudete et Exsultate. - [per als alumnes de Segon curs]
  • Prof. Antoni Babra
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 16,00 a 16,50 h (2,5 ECTS)

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6M017E Història de la Teologia moral, III: Del Concili de Trento a Alfons M. de Liguori. 
  • Prof. Antoni Nello
  • Dijous, del 19 de setembre al 7 de novembre – D'11,15 a 13,00 h (1,5 ECTS)
 • 6M016E Història de la Teologia moral, IV: Segles XIX i XX.
  • Prof. Antoni Nello
  • Dijous, del 21 de novembre al 16 de gener – D'11,15 a 13,00 h (1,5 ECTS)
 • 6MI02E Sacrifici de Crist i vida cristiana a la Carta als Hebreus.
  • Prof. Gaspar Mora
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 13,05 a 13,55 h (1,5 ECTS)
 • 6M028E L'alegria del seguiment de Jesús. «HàbitatsHàbitats de fe» i vida del do del present: una lectura moral.
  • Prof. Lluís Sallan
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 16,55 a 19,00 h (3 ECTS)

CURSOS DE LLENGÜES
 • 6SML1L Llatí I. - [per als alumnes de primer curs]
  • Prof. Jordi Margarit 
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 • 6SML3L Llatí III. - [per als alumnes de segon curs]
  • Prof. Sergi Grau
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6M09ST Els pecats capitals.

  • Prof. Lluís Serra
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 16,00 a 17,45 h (5 ECTS)

TUTORIES PERSONALITZADES

Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 19,05 a 19,55 h