St. Camil surt 06:30 i es pon 21:23 surt 10:09 i es pon 22:57

Màster en Teologia

Segon semestre

Teologia Fonamental
LLICENCIATURA ESPECIALITZADA EN TEOLOGIA FONAMENTAL Curs 2017 - 2018
 
Dijous
 • TF 8 Acercamiento a la noción jesuánica de Reinado de Dios (2,5 ECTS)    
  • “El Reino” se va convirtiendo en una expresión cada vez más frecuente entre los cristianos, y en el actual acercamiento a Jesús. De entrada puede no resultar una expresión muy “simpática” en nuestro mundo republicano. Buscando el origen, el significado y los contenidos de esa expresión tan típica de Jesús, analizaremos la primera parte del libro: Otro mundo es posible...desde Jesús, con la posibilidad de confrontar con algún otro libro de tema parecido
  • 9.45 - 11.30 hores. (7, 14, 21, 28 febrer; 7, 14, 21, 28 març)
  • Prof. José Ignacio González Faus
 • TF 9 La narración religiosa de Abraham, San Juan de la Cruz y San Francisco de Asis en confrontación con textos de Nietzsche, Rilke y Freud.  (2,5 ECTS)
  • El curso pasado tratamos los textos de los llamados ateos: Nietzsche, Rilke y Freud, presentados por Lou Andreas Salomé, como “animales religiosos”, y en secuencias (Silvana y Duino), que bien tenían que ver con el éxtasis o la mística. En este curso, y a partir del apartado III de mi libro El poder narrativo de la religión, trato que aquellos textos dialoguen con los de Abraham, San Juan de la Cruz y San Francisco de Asis. La religión entendida como lenguaje, es balbuceo humano y no prepotencia: nuestros personajes –unos y otros- siempre se están refirendo a lo inefable, con rostro humano, sencillamente cogidos en una cita en la que escucharon la voz de lo inefable
  • 9.45 - 11.30 hores. (4, 11 abril; 2, 9, 16, 23, 30 maig)
  • Prof. Domingo Cia Lamana
 • TF 10 Religions i mística comparades. (Seminari 5 ECTS) 
  • Lectura del llibre “Perspectivas del Absoluto” (ed. Herder), obra del mateix professor Melloni, que apareixarà a l’atardor del 2018. L’obra ofereix una presentació comparada de les set grans configuracions religioses (tradicions aborígens, judaisme, cristianisme, islam, hinduisme, budisme i taoisme) enteses com a radis d’una mateixa circumferència. En totes elles hi ha tres nivells de manifestacions que emanen del Centre i tornen a ell. Es tractarà de comprendre tant els elements específics de cada tradició com el comú impuls que les travessa. 
  • 11.45 - 13.30 hores. ( 7, 14, 21, 28 febrer; 7, 14, 21, 28 març; 4, 11 abril; 2, 9, 16, 23, 30 maig)
  • Prof. Xavier Melloni   
Divendres
 • TF 11 El problema del poder des de la sociologia i l'antropologia social (2,5 ECTS)
  • “Ja sabeu que els governants de les nacions les dominen com si en fossin amos i que els grans personatges les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres no ha de ser pas aixi.” (Mt 20, 25-27). Un curs on plantejarem el problema de poder, la dominació, des de el punt de vista de la sociologia i de l’antropologia social mitjançant la lectura critica d’alguns capítols de dos llibres recents: Sobre el poder de Byung Chul Han i el llibre Anarquismo y antropologías, Beltran Roca coordinador. Veurem quins aspectes interpel·len a la tradició cristiana.
  • 9.45 – 11.30 hores. (9, 16, 23 febrer; 2, 9, 16, març) 
  • Prof. Joan Carrera 
 • TF 12 La fe en el Ressuscitat: com l’hem d’entendre? Una aproximació a partir dels testimoniatges bíblics i sistemàtics. (2,5 ECTS)
  • En aquest curs volem fer una aproximació a la fe en la resurrecció de Jesús i el seu significat per a nosaltres, a partir dels fonaments bíblics, hermenèutics i teològics. Partirem d’una lectura de Hans Kessler “La resurrección de Jesús” com a text base per conduir les nostres passes que ens portin a entendre millor el significat antropològic i teològic d’aquest punt fonamental de la nostra fe.          
  • 9.45 – 11.30 hores. (5, 12 abril; 3, 10, 17, 24, 31 maig) 
  • Prof. Llorenç Puig
 • TF 13 Lectura i comentari de  varies obres de Luter (2.5 ECTS) 
  • Temes a tractar: Introducció. 1. La situació d’Alemanya en l’època de Luter.  2. Origen i temes de la espiritualitat de Luter. 3. “Controversia de Heidelberg” (1518): origen de la teología luterana. 4-5: Lectura i comentari sobre “el Parenostre” (1518). 6. “Comentari sobre el Magnificat (1520/21): Luter i la mariologia. 7. “De servo arbitrio” (1525): Textos escollits.  
  • 9.45 – 11.30 hores. ( 8, 15, 22 febrer; 8, 15, 22, 29 març)
  • Prof. Hèctor Vall
 • TF 14 La glòria de Jesús en l'evangeli segons Joan (Evjn). (2,5 ECTS)
  • esús en l’Evjn és presentat amb trets clarament gloriosos . Fins i tot la passió i la mort de Jesús participen d’aquesta visió gloriosa. Tanmateix, és possible percebre també en el Jesús joànic un contrapunt d’abaixament o de kénosi? Es pot considerar l’encarnació que presenta el pròleg com un abaixament? Quines conseqüències es poden treure d’aquest tema?  
  • 11.45 – 13.30 hores. (5, 12 abril; 3, 10, 17, 24, 31 maig)
  • Prof. Oriol Tuñí