St. Eustaqui surt 07:37 i es pon 19:51 surt 18:15 i es pon 05:15

Màster en Teologia

Segon semestre

Sagrada Escriptura
(del 12 de febrer al 4 de juny de 2020)

CURSOS COMUNS
 • 6S020C L'ànima en el diàleg teològic i científic actual.
  • Prof. Emili Marlés (Coord.)
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny – De 13,05 a 13,55 h (1,5 ECTS)
 • 6M020C Ecologia a l’Església: Laudato Si.
  • Prof. Joan Carrera
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
 • 6B020C Carta de Jaume: vida cristiana en temps de prova

  • Prof. María Luisa Melero
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny – De 18,10 a 19,55 h (3 ECTS)

CURS PROPEDÈUTIC
 • 6SI01P  Trento, Vaticà I i Vaticà II. Lectura de textos

  • Prof. Juan Ramón La Parra
  • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 13,05 a 13,55 h (2,5 ECTS)

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6B043E Aproximació als textos bíblics des de la psicoanàlisi.
  • Prof. Jaume Angelats
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny – D'11,10 a 13,00 h (3 ECTS)
 • 6B044E Aproximació crítica als textos del Nou Testament.
  • Prof. Rodolf Puigdollers
  • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 10,05 a 10,55 h (1,5 ECTS)
 • 6B045E La glòria de Déu en els evangelis.
  • Prof. Mar Pérez
  • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
 • 6B046E Josep i els seus germans (Gn 37-50).
  • Prof. Joaquim Malé
  • Dijous, del 13 de febrer al 2 d'abril – De 18,10 a 19,55 h (1,5 ECTS)

CURSOS DE LLENGÜES
 • 6BH02L Hebreu II. - [per als alumnes de primer curs]
  • Prof. Bàrbara Virgil
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 • 6BH04L Hebreu IV. - [simultàniament amb Hebreu II]
  • Prof. Bàrbara Virgil
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 • 6BG02L Grec II. - [per als alumnes de primer curs]
  • Prof. Samuel Sais
  • Dijous, del 23 d'abril al 4 de juny – De 18,10 a 19,55 h (2,5 ECTS)
 • 6BG04L Grec IV. - [simultàniament amb Grec II]
  • Prof. Samuel Sais
  • Dijous, del 23 d'abril al 4 de juny – De 18,10 a 19,55 h (2,5 ECTS)

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6B16ST Relats de vocació en el Nou Testament.
  • Prof. Marcos Aceituno 
  • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – D'11,15 a 13,00 h (3 ECTS)