St. Eustaqui surt 07:37 i es pon 19:51 surt 18:15 i es pon 05:15

Màster en Teologia

Primer semestre

Sagrada Escriptura
(del 18 de setembre de 2019 al 16 de gener de 2020)

CURSOS COMUNS

 

 • 6B019C Temps i història en el missatge de Jesús.
  • Prof. Armand Puig i Tàrrech
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – D’11,15 a 12,05 h (1,5 ECTS)
 • 6M019C La consciència moral.
  • Prof. Aurelio Cerviño
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 18,10 a 19,55 h (3 ECTS)
 • 6S019C L'Eclesiologia en els Pares de l'Església
  • Prof. Albert Viciano
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)
CURSOS PROPEDÈUTICS
 • 6SM01P Metodologia.
  • Prof. Josep M. Turull
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 16,00 a 16,50 h (2,5 ECTS)
 • 6MI01P Lectura de textos sobre l’Exhortació Gaudete et Exsultate. - [per als alumnes de Segon curs]
  • Prof. Antoni Babra
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 16,00 a 16,50  h (2,5 ECTS)
 
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6B040E La travessa pel desert en Nombres.
  • Prof. Jordi Cervera
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
 • 6B041E Relats de vocació en l’Antic Testament

  • Joan-Ramon Marín
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 10,05 a 10,55 h (1,5 ECTS)
 • 6B042E Pau a Tesalònica i Atenes (Ac 17). Exegesi i teologia.
  • Prof. Marcos Aceituno
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 16,55 a 19,00 h (3 ECTS)
 
CURSOS DE LLENGÜES
 • 6BH01L Hebreu I. - [per als alumnes de primer curs]
  • Prof. Bàrbara Virgil
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 • 6BH03L Hebreu III. - [es cursa simultàniament amb Hebreu I]
  • Prof. Bàrbara Virgil
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 • 6BG01L Grec I. - [per als alumnes de primer curs]
  • Prof. Samuel Sais
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 19,05 a 19,55 h (2,5 ECTS)
 • 6BG03L Grec III. - [es cursa simultàniament amb Grec I]
  • Prof. Samuel Sais
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 19,05 a 19,55 h (2,5 ECTS)
 
SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6B15ST El Testament de Leví i la vocació profètica del patriarca Leví

  • Prof. Jordi Latorre
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – D’11,15 a 13,00 h (5 ECTS)

TUTORIES PERSONALITZADES

Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 13,05 a 13,55 h