St. Romà surt 06:54 i es pon 20:58 surt 06:38 i es pon 20:29

Màster en Teologia

Llicenciatura (Màster Universitari) (120 ECTS)

La Facultat de Teologia de Catalunya ofereix cinc especialitzacions en els estudis de segon cicle: Teologia Sistemàtica, Sagrada Escriptura, Teologia Moral, Litúrgia –dirigida per l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona– i Teologia Fonamental –dirigida per l’Institut Superior de Teologia Fonamental. Les tres primeres especialitzacions estan programades pels Departaments respectius. En general, però, la Llicència es fonamenta en el treball de tota la Facultat. El Consell Permanent en té l’última responsabilitat.

Les especialitzacions de Teologia Sistemàtica, Sagrada Escriptura i Teologia Moral es programen segons dos accents. Per una banda, ofereixen uns Cursos Comuns preparats conjuntament per totes tres especialitzacions i oberts a tots els estudiants del segon cicle, en els quals cada especialitat estudia des de la seva perspectiva un tema teològic comú distribuït en els dos cursos del bienni. Per altra banda, cada especialització presenta i aprofundeix el seu contingut específic a base de cursets, seminaris, proves d’especialització, i finalment la tesina, preparada en el seminari de tesina