Sta. Justa surt 06:34 i es pon 21:20 surt 16:09 i es pon 00:57

Grau en Teologia

Cursets optatius reconeguts per la Facultat

 
PROPIS
 
CAPELLA SACRA DE CATALUNYA
 • Dies: dilluns, del 17 de setembre de 2018 al 3 de juny de 2019
 • Parròquia de la Mare de Déu de Núria (Barcelona) – De 20,00 a 21,30 h
 • Coordinador: Dr. Santiago Bueno
 • Valor lectiu: 3 ECTS

CIÈNCIA I FE ONLINE
 • www.scienceandfaithonline.com
 • Cursos online dirigits pel Seminari de Fe-Ciències (Theosciences)
 • Curs online Science and Faiht (I): lliçons 1-6 (3 ECTS)
 • Del 16 d’octubre de 2018 al 10 de març de 2019
 • Curs online Science and Faith (II): lliçons 7-12 (3 ECTS)
 • De l'11 de març al 21 de juliol de 2019
 • Coordinador: Dr. Emili Marlés

SEMINARI DE DOCTRINA I ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLÉSIA
 • «El servei mediador de la Doctrina Social de l'Església en les situacions conflictives d'avui»
 • Dies: 19 de febrer, 19 de març i 21 de maig de 2019 – De 16,00 a 18,00 h
 • Departament de Teologia Moral (FTC)
 • Coordinador: Dr. Antoni Babra
 • Valor lectiu: 1 ECTS

III SIMPOSI INTERNACIONAL REFORMA I REFORMES EN L’ESGLÉSIA: CAP A UNA ESGLÉSIA MÉS POBRA, FRATERA, ECUMÈNICA I INCULTURADA
 • Dies: 20-21 de febrer de 2019 – De 10,00 a 14,00 h i de 16,00 a 19,00 h
 • Coordinador: Dr. Emili Marlés
 • Valor lectiu: 1 ECTS

 
FACULTAT ANTONI GAUDÍ
 
SIMBOLOGIA CRISTIANA ANTIGA
 • Prof. Umberto Utro
 • Curs intensiu de Primer cicle (s’ofereix a Tercer curs)
 • Del 23 al 26 d'abril – De 09,30 a 13,00 h
 • Valor lectiu: 3 ECTS
 
Notes:
 1. A aquests cursos optatius tan sols s’hi podran acollir els alumnes del Primer Cicle d’Estudis (Baccalaureatus in Theologia).
 2. El coordinador de cada curs determinarà tant el sistema d’avaluació de la matèria com la qualificació acadèmica.