Sant Marçal surt 06:20 i es pon 21:28 surt 23:43 i es pon 10:44

Màster en Teologia

Primer semestre

Teologia Sistemàtica
 
PRIMER SEMESTRE (del 14 de setembre de 2021 al 12 de gener de 2022)

 

CURSOS COMUNS

6M021C Articulació de les encícliques Laudato sì i Fratelli tutti (1,5 ECTS)

 • Profs. Domènec Valls, Mar Pérez i Eduard. Rey
 • Dimarts, del 14 de setembre a l’11 de gener – De 16,00 a 16,50 h

6S023C L’Església davant el gnosticisme antic i actual (3 ECTS)

 • Prof. Juan Ramón La Parra: Dimarts, del 14 de setembre a l’11 de gener – De 16,55 a 17,45 h
 • Prof. Albert Viciano: Dimecres, del 15 de setembre al 12 de gener – De 12,10 a 13,00 h

6B023C La pregunta antropològica. Itineraris d’antropologia (3 ECTS)

 • Profs. Joan-Ramon Marín i Peio Sánchez: Dimarts, del 14 de setembre al 30 de novembre – De 18,10 a 19,55 h
 • Prof. Antoni Nello: Dimecres, del 17 de novembre al 22 de desembre – De 18,10 a 19,55 h
 • Sessió final conjunta: Dimecres, 12 de gener - De 18,10 a 19:55 h

 

CURSOS PROPEDÈUTICS

6SM01P Metodologia [per als alumnes de primer curs] (2,5 ECTS)

 • Prof. Josep M. Turull
 • Dimecres, del 15 de setembre al 12 de gener – De 16,00 a 16,50 h

6S014P Lectura textos: Fratelli tutti (2,5 ECTS)

 • Prof. Màxim Muñoz
 • Dimecres, del 15 de setembre al 12 de gener – De 16,00 a 16,50 h

 

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

6S076E Eclesiologia de sant Francesc de Sales: «Meditacions sobre l'Església» (3 ECTS)

 • Prof. Josep Casellas
 • Dimarts, del 14 de setembre a l’11 de gener – De 10,05 a 12,05 h

6S064E Diàleg teologia i ciència (1,5 ECTS)

 • Prof. Emili Marlés
 • Dimecres, del 15 de setembre al 12 de gener – D’11,15 a 12,05 h

6S077E Ministeri petri (3 ECTS)

 • Prof. Salvador Pié
 • Dimecres, del 15 de setembre al 12 de gener – De 16,55 a 19,00 h

 

CURSOS DE LLENGÜES

6SMLB2 Llatí cristià B2[per als alumnes de primer curs] (assignatura anual: 5 ECTS)

 • Prof. Jordi Margarit
 • Dimecres, del 15 de setembre al 12 de gener – De 10,05 a 10,55 h

6SMLC1 Llatí cristià C1 [per als alumnes de segon curs] (assignatura anual: 5 ECTS)

 • Prof. David Solé
 • Dimecres, del 15 de setembre al 12 de gener – De 10,05 a 10,55 h

 

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ

6S17ST In qua (ecclesia) facta est et fiet (LG 6). L'Església com a signe, instrument i contingut de la reconciliació a Tertul·lià i Cebrià (5 ECTS)

 • Prof. Antoni Dols
 • Dimarts, del 14 de setembre a l’11 de gener – De 12,10 a 13,55 h 

 

TUTORIA PERSONALITZADA

Dimecres, del 15 de setembre al 12 de gener – De 13,05 a 13,55 h

 

Horari 1r SEMESTRE 2021-2022