Sant Marçal surt 06:20 i es pon 21:28 surt 23:43 i es pon 10:44

Màster en Teologia

Segon semestre

Teologia Moral
 
SEGON SEMESTRE (8 de febrer a l’1 de juny de 2022)

 

CURSOS COMUNS

6S024C Una Església encarnada i missionera. Els reptes d’un canvi d’època (3 ECTS)

 • Profs. Daniel Palau, Marcos Aceituno, i Joan Costa
 • Dimarts, del 8 de febrer al 31 de maig – De 12,10 a 13,55 h

6B024C Església samaritana. Les respostes de la pandèmia (1,5 ECTS)

 • Profs. Joan-Ramon Marín, Xavier Morlans i Lluís Serra
 • Dimecres, del 9 de febrer a l’1 de juny – De 13,05 a 13,55 h

6M022C Misericòrdia i norma moral: reptes d’una Església en diàleg (3 ECTS)

 • Profs. Margarita Bofarull, Armand Puig i Peio Sánchez
 • Dimecres, del 9 de febrer a l’1 de juny – De 16,00 a 17,45 h

 

CURS PROPEDÈUTIC

6M010P Aprendre a llegir textos de Moral fonamental (2,5 ECTS)

 • Prof. Antoni Nello
 • Dimarts, del 8 de febrer al 31 de maig – De 18,10 a 19,00 h

 

CURSOS DE LLENGÜES

6SMLB2 Llatí cristià B2 [per als alumnes de primer curs] (assignatura anual: 5 ECTS)

 • Prof. Jordi Margarit
 • Dimecres, del 9 de febrer a l’1 de juny – De 10,05 a 10,55 h

6SMLC1 Llatí cristià C1 [per als alumnes de segon curs] (assignatura anual: 5 ECTS)

 • Prof. David Solé
 • Dimecres, del 9 de febrer a l’1 de juny – De 10,05 a 10,55 h

 

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

6M016E Història de la Teologia Moral, IV: segles XIX-XX (3 ECTS)

 • Prof. Antoni Nello
 • Dimarts, del 8 de febrer al 31 de maig – De 10,05 a 12,05 h

6M044E Acollir i acompanyar la vida. Reflexió moral del sentit de la malaltia, la dependència, el dol i el procés del morir a la llum de la doctrina del Papa Francesc (3 ECTS)

 • Prof. Lluís Sallan
 • Dimecres, del 9 de febrer a l’1 de juny – D’11,15 a 13,00 h

6M045E Pluralisme ètic i ètica de mínims o ètica global (1,5 ECTS)

 • Prof. Joan Carrera
 • Dimecres, del 9 de febrer a l’1 de juny – De 18,10 a 19,00 h

 

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ

6S18ST La relació Església-Món (5 ECTS)

 • Prof. Daniel Palau
 • Dimarts, del 8 de febrer al 31 de maig – De 16,00 a 17,45 h

 

TUTORIA PERSONALITZADA

 • Dimarts, del 8 de febrer al 31 de maig – De 19,05 a 19,55 h
 • Dimecres, del 9 de febrer a l’1 de juny – De 19,05 a 19,55 h