Sta. Fabiola surt 06:52 i es pon 19:05 surt 10:47 i es pon 01:32

Màster en Teologia

Segon semestre

Teologia Moral
 
SEGON SEMESTRE (8 de febrer a l’1 de juny de 2022)

 

CURSOS COMUNS

 

6B026C Profecia i comunió al servei del Poble Sant.-
 • Profs. Joan Torra (coord.) i Joan Ramon Marín
 • Dimarts, del 7 de febrer al 30 de maig – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)
 • Profs. Antoni Pou (coord.), Jordi Font i Lluís Sallan
 • Dimecres, del 8 de febrer al 31 de maig – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)
6S020C L’ànima en el diàleg teològic i científic actual.-
 • Prof. Emili Marlés (coord.)
 • Dimecres, del 8 de febrer al 31 de maig – De 16,00 a 16,50 h (1,5 ECTS)
 • Prof. Antoni Nello
 • Martes, del 7 de febrero al 30 de mayo - De 18,10 a 19,00 h (2,5 ECTS)

 

CURSOS DE LLENGÜES

6SMLB2 Llatí cristià B2 [per als alumnes de primer curs] (assignatura anual: 5 ECTS)

 • Prof. David Solé
 • Dimecres, del 8 de febrer al 31 de maig – De 10,05 a 10,55 h

6SMLC1 Llatí cristià C1 [per als alumnes de segon curs] (assignatura anual: 5 ECTS)

 • Prof. Jordi Margarit
 • Dimecres, del 8 de febrer al 31 de maig – De 10,05 a 10,55 h

 

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

 

6MI06E Pobresa, castedat i obediència en el missatge cristià. Òptiques bíblica i moral.-
 • Prof. Lluís Serra
 • Dimarts, del 7 de febrer al 30 de maig – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
 • Prof. Joan Carrera
 • Dimecres, del 8 de febrer al 31 de maig – D’11,15 a 12,05 h (1,5 ECTS)
6M011E Història de la teologia Moral, II: Època medieval. La síntesi tomista i la crisi nominalista.-
 • Prof. Antoni Nello
 • Dimecres, del 8 de febrer al 31 de maig – De 16,55,10 a 19,00 h (3 ECTS)

 

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ

 

6M12ST Noves qüestions de bioètica: entorn a les ideologies de gènere.-
 • Prof. Margarita Bofarull
 • Dimarts, del 7 de febrer al 30 de maig – De 10,05 a 12,05 h (5 ECTS)

 

TUTORIA PERSONALITZADA

 • Dimarts, del 7 de febrer al 30 de maig – De 19,05 a 19,55 h
 • Dimecres, del 8 de febrer al 31 de maig – De 19,05 a 19,55 h