St. Just surt 06:21 i es pon 21:15 surt 22:37 i es pon 06:49

Màster en Teologia

Primer semestre

Teologia Moral
 
PRIMER SEMESTRE (del 13 de setembre de 2022 al 11 de gener de 2023)

 

CURSOS COMUNS

6M023C Pare nostre que estu en el cel. Proximitat misericordiosa de Déu (3 ECTS)

 • Profs. Joan Costa, Antoni Pérez i Jordi-Agustí Piqué (coordinador: Lluís Serra)
 • Dimarts, del 13 de setembre a l’10 de gener – De 10,00 a 12,05 h (Profs. J. Costa i A. Pérez) i de 19,05 a 19,55 h (Prof. J. A. Piqué)

 

6B025C Eclesiologia de la carta als Hebreus. Exegesi i comentari de Martí Luter.-
 • Profs. Jordi Cervera (coord.), Josep Castanyé i Gaspar Mora
 • Dimecres, del 14 de setembre a l’11 de gener – D’11,15 a 12,05 h (1,5 ECTS)

6S025C Si sou fills ja no sou esclaus. L’Esperit Sant en l’Escriptura, l’Església i el testimoni.(3 ECTS)

 • Profs. Marcos Aceituno (coord.) i Joan Torra
 • Dimecres, del 14 de setembre a l’11 de gener – De 18,10 a 19,55 h

 

CURSOS PROPEDÈUTICS

6SM01P Metodologia [per als alumnes de primer curs] (2,5 ECTS)

 • Prof. Josep M. Turull
 • Dimarts, del 13 de setembre al 10 de gener – De 16,00 a 16,50 h

6M009P Desenvolupament del Tesari de la Prova d’especialització o Examen comprensiu de Teologia Moral (2,5 ECTS)

 • Profs. Lluís Serra (coord.), Margarita Bofarull, Joan Carrera i Joan Costa
 • Dimarts, del 13 de setembre al 10 de gener – De 16,00 a 16,50 h

 

CURSOS DE LLENGÜES

6SMLB2 Llatí cristià B2 [per als alumnes de primer curs] (assignatura anual: 5 ECTS)

 • Prof. David Solé
 • Dimecres, del 14 de setembre al 11 de gener – De 10,05 a 10,55 h

6SMLC1 Llatí cristià C1 [per als alumnes de segon curs] (assignatura anual: 5 ECTS)

 • Prof. Jordi Margarit
 • Dimecres, del 14 de setembre a l'11 de gener – De 10,05 a 10,55 h

 

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

6M012E Història de la Teologia Moral, I: Època antiga. La tradició patrística (3 ECTS)

 • Prof. Albert Viciano
 • Dimarts, del 13 de setembre al 10 de gener – De 12,10 a 13,55 h

6M046E La vulnerabilitat com a espai de fraternitat i creixement (1,5 ECTS)

 • Prof. Lluís Sallan
 • Dimecres, del 14 de setembre a l’11 de gener – De 12,10 a 13,00 h

6M014E Llei natural, llei nova (3 ECTS)

 • Prof. Joan Costa
 • Dimecres, del 14 de setembre a l'11 de gener – De 16,00 a 17,45 h

 

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ

6M09ST Els pecats capitals (5 ECTS)

 • Prof. Lluís Serra
 • Dimarts, del 13 de setembre al 10 de gener – De 16,55 a 19,00 h

 

TUTORIA PERSONALITZADA

Dimecres, del 14 de setembre a l'11 de gener – De 13,05 a 13,55 h