Sta. Teresina de l'nfant Jesús surt 07:48 i es pon 19:32 surt 00:30 i es pon 15:45

Màster en Teologia

Primer semestre

Del 12 de setembre de 2023 al 12 de gener de 2024

Consulta els horaris del curs 2023-2024

 

CURSOS COMUNS

 • 6B027C La interpretació del text bíblic en el judaisme - Prof. Joan Ramon Marín

 • 6S021C Pelagianisme antic i neopelagianisme contemporani - Prof. Albert Viciano

 • 6M016C Anàlisi antropològica, ètica i teològica de la ideologia transhumanista - Prof. Joan Costa

 

CURSOS PROPEDÈUTICS

 • 6SM01P Metodologia [per als alumnes de primer curs] - Prof. Josep M. Turull

 

CURSOS DE LLENGÜES

 • 6BHBB2 Hebreu bíblic B2 [per als alumnes de primer curs] [s’imparteix simultàniament amb el nivell C1] - Prof. Bàrbara Virgil

 • 6BHBC1 Hebreu bíblic C1 [per als alumnes de segon curs] [s’imparteix simultàniament amb el nivell B2] - Prof. Bàrbara Virgil

 • 6BGBB2 Grec bíblic B2 [per als alumnes de primer curs] - Prof. Antoni Pou

 • 6BGBC1 Grec bíblic C1 [per als alumnes de segon curs] - Prof. David Solé

 

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

 • 6B063E Introducció a la literatura intertestamentària - Prof. Iñaki Marro

 • 6B064E L’art d’interpertar la Bíblia en s. XXI - Prof. Jordi Cervera

 • 6B065E Aproximació narratològica i psicològica en el IV Evangeli - Prof. Antoni Pou

 • 6BI13E Pau i la Torà: interpretació cristològica i moral, i reptes hermenèutics - Profs. Marcos Aceituno i Daniel Palau

 

TUTORIA PERSONALITZADA

Dimarts, del 12 de setembre al 9 de gener – De 19,05 a 19,55 h