St. Evarist surt 08:16 i es pon 18:53 surt 21:11 i es pon 12:08

Grau en Teologia

Optativitat obligatòria

OPTATIVITAT OBLIGATÒRIA

Cursos optatius


1) Seminari «Mètodes teològics» (responsable: Departament de Teologia Sistemàtica)

any A: autors

any B: temes


2) Seminari «Mètodes bíblics» (responsable: Departament de Bíblia)

any A: Nou Testament

any B: Antic Testament


3) Curs Interdisciplinari «Església i món» (responsable: Departaments de Moral i de Dret)

any A: Doctrina social de l’Església

any B: temes


4) Curs Interdisciplinari «Història i Arts» (responsable: Fac. Antoni Gaudí i Ins. Sup. de Litúrgia)

any A: temes d’Història i Església

any B: Art cristià

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ
 
 3r. curs
Seminari «Mètodes bíblics»: NT
Curs Interd. «Història i Arts»: temes d’Història i Església
 4t. curs
 Curs Interd. «Església i món»: Doctrina social de l’Església
Seminari «Mètodes teològics»: autors
 
3r. curs
Seminari «Mètodes bíblics»: AT
Curs Interd. «Història i Arts»: Art cristià
4t. curs
Curs Interd. «Església i món»: temes
Seminari «Mètodes teològics»:temes
 

El curs 2020-2021 es programa l’any B.


 Obligatorietat de l’optativitat: (12 ECTS)

- un mínim de 6 ECTS en Seminaris i la resta (6 ECTS) per mitjà d’un altre Seminari i/o de la resta de cursos optatius, a escollir entre els que s’ofereixen dins el calendari escolar de 3r i 4t curs (Seminaris, Cursos Interdisciplinaris i hebreu II-III), o dels altres reconeguts per la Facultat i que s’anuncien a continuació.