St. Evarist surt 08:16 i es pon 18:53 surt 21:11 i es pon 12:08

Cursos Formació Permanent

Itinerari 3: Litúrgia i Bíblia

L'itinerari de Litúrgia i Bíblia està format per un total de 17 sessions (1 sessió = 1,15h de classe) i 2 ECTS. L'horari i resum de cadascuna d'elles es pot consultar en l'apartat del curs sencer 


5. «Li va infondre l’alè de la vida»: elements d’antropologia bíblica.

7. Sant Pau en el context cultural grecoromà.

11. L'admirable litúrgia i les seves curiositats.

12. L'antropologia cristiana, fonament de la missió.

19. Bíblia i tecnologia.

24.Simposi de l’AUSP
«La recepció de la Passió i Resurrecció de Jesús (s. II-VII)
»

25. Jornada acadèmica de Sagrada Escriptura
«La teologia i la pràctica de la reconciliació en la Segona carta als Corintis»