St. Juli Mr. surt 06:22 i es pon 21:15 surt 21:43 i es pon 05:54

Cursos Formació Permanent

Itinerari 2: Filosofia, teologia i el món contemporani


L'itinerari de Filosofia, teologia i el món contemporani està format per un total de 22 sessions (1 sessió = 1,15h de classe) i 3 ECTS. L'horari i resum de cadascuna d'elles es pot consultar en l'apartat del curs sencer


1. Economia, filosofia i teologia i el pacte dels joves amb el papa Francesc.

8. Cristologia i actualitat teològica a la llum del nostre present.

13. Albert Camus i el problema de l’humanisme: Anàlisi de la novel·la La Pesta.

16. Els reptes de l'educació avui.

17. La recerca d’una vacuna: desenvolupament i testatge en el context COVID.

19. Bíblia i tecnologia.

22. Pandèmia, postpandèmia i comunitat humana

23. La llibertat religiosa: situació a Catalunya: polítiques publiques per a la seva protecció i promoció.

26. VII Jornades d’estudi de la Facultat Antoni Gaudí.

27. La sinodalitat en clau pastoral.