Sta. Maria Salomé surt 08:11 i es pon 18:59 surt 18:18 i es pon 08:08

Curs:

TEOLOGIA I EXPERIÈNCIES

La Facultat de Teologia de Catalunya t'ofereix un curs que et permetrà refelxionar sobre la renovació parroquial deta als Estats Units en els darrers 15 anys, a partir de l'anàlisi d'una gran quantitat d'iniciatives pastorals que, de ben segur, ens podran enriquir i inspirar. Donarem a conèixer les principals obres i autors (M.White, R.Warren, Bill Hybells, J.Mallon, P.Lencioni...), i estudiarem possibles adaptacions a la nostra cultura.

Professor: Emili Marlés Romeu
Quan? Dimecres lectius del 12/09 al 9/01 - 16:00 a 17:45 h
Preu: 150€ (3 ECTS Llic. Teologia)
Inscripcions: Facultat de Teologia de Catalunya

Descarrega't aquí el programa >

TEMARI DEL CURS

1. Una pastoral que transformi la vida a través de parròquies sanes.
2. Com fer una pastoral missionera que connecti amb els allunyats.
3. Com fer del diumenge una experiència única.
4. Una música que inspiri i que em porti al diàleg amb Jesús.
5. La revolució dels petits grups parroquials
6. La pastoral dels joves
7. Una predicació que transformi les vides
8. El prevere, un líder que genera nous líders
9. Treballar en equip de forma eficaç
10. Una parròquia al servei dels necessitats, de l’església i del món.

METODOLOGIA

Hi haurà una part d’exposició del tema per part del professor, i després una estona deVreflexió col·lectiva en la que tractarem de fer adaptacions al nostre context cultural