St. Amelià surt 06:16 i es pon 21:27 surt 11:06 i es pon 23:56

Curs d’Estudis Franciscans

NOTA: Aquesta informació fa referència al curs 2017-2018

Introducció a l’Espiritualitat Franciscana
2017-2018

Curs organitzat en col·laboració entre la Família Franciscana de Catalunya i la Facultat de Teologia de Catalunya
 
Reconegut per la FTC com a crèdits optatius de primer cicle
 
Dies de classe
Dimecres, del 13 de setembre de 2017 al 10 de gener de 2018, de 19:00 a 21:00 h (3 ECTS)
 
Taxes de matriculació:
155 € (drets d’examen inclosos)
141 € (alumnes oients)
 
Lloc on s’impartirà el curs:
Aula del Departament de Teologia Sistemàtica (4t pis), de la Facultat de Teologia de Catalunya (Diputació, 231, Barcelona)
 
Matriculació:
Fins el dia 8 de setembre de 2017
 
 
Mail: docencia@edusantpacia.cat
Secretaria FTC: Diputació, 231. Barcelona 
Tel.: 93 453 49 25
 
 
Professors: 
 
Fra Josep Manuel Vallejo i Fra Jacint Duran
 
Programa:
 
1. Context històric (s.XIII) 
 
2. Les Fonts Franciscanes 
 • Biografies. La qüestió franciscana 
 • Els escrits de sant Francesc 
 
3. La vida de sant Francesc (1181-1226) 
 • Seduït per Déu. Etapes de la seva conversió (1204-1206) 
 • Recerca de la pròpia identitat (1206-1210) 
 • Consolidació del carisma (1210-1220) 
 • Època de profunditat (1220-1226) 
 
4. Clara d’Assís (1194-1256) 
 
5. Les Fonts de la seva experiència de Déu 
 • La Litúrgia, la Bíblia, els leprosos, els germans, la malaltia, l’oració solitària, la Creació... 
 
6. Aspectes de la seva experiència de Déu (Abba – Regne) 
 • Boig de Crist (Benaurances) 
 • Dolcesa (Testament) 
 • Discerniment espiritual. Veritable Pobresa, Obediència, Alegria, Pau, Amor. 
 • La Vida Fraterna. Déu parla a través dels germans. L’amor als enemics. 
 • Minoritat-Servei. Relació materno-fraterna 
 • Desapropiació-Pobresa (Retornar els dons)
 • Sentit de l’humor-Alegria 
 
7. La maduresa mística 
 • Alverna. Configuració amb el Crist 
 • Càntic del germà Sol. Poesia Crucificada 
 • La mort. «Nu sobre la terra nua» 
 
8. Inicis de la Teologia Franciscana 
 • Sant Antoni de Pàdua 
 • Sant Bonaventura 
 • Ramon Llull