St. Joan Endes surt 07:04 i es pon 20:44 surt 17:49 i es pon 02:13

Curs de Pastoral

Curs de Pastoral: Preparació al Ministreri

Any acadèmic 2018-2019

El Curs de Pastoral: Preparació al Ministeri és un curs de teologia pastoral aplicada que vol ajudar els alumnes que es preparen per al ministeri a reflexionar teològicament la praxi pastoral que viuen les parròquies o comunitats. Aquest curs ha estat confiat a la Facultat pels Rectors de Seminari de les diòcesis amb seu a Catalunya. El curs ajuda a verificar la importància de la teologia per a l’acció pastoral i, també, a plantejar les qüestions teològiques noves que emergeixen de la pràctica pastoral viscuda. L’examen del curs consisteix en l’elaboració d’una memòria en la qual, mitjançant la metodologia de la lectura creient de la realitat, l’alumne analitza teològicament l’experiència pastoral viscuda i fa uns suggeriments en vista a la millora del mateix projecte pastoral.

 

Coordinador del curs: Llic. Norbert Miracle

 

I. QÜESTIONS DE TEOLOGIA PASTORAL

 

I.1. PASTORAL FONAMENTAL

Metodologia i espiritualitat de l’acció pastoral (8 h)
Prof. Norbert Miracle
Dies: 1 i 22 d’octubre – De 10,00 a 11,45 h

 

I.2. MINISTERI DE LA PARAULA

El primer anunci (4 h)
Prof. Xavier Morlans
Dies: 1 d'octubre – De 12,15 a 14,00 h

Catequètica (6 h)
Prof. Enric Termes 
Dies: 22 i 29 d’octubre – De 12,15 a 14,00 h

Homilètica (12 h)
Prof. Armand Puig i Tàrrech
Dies: 19 i 26 de novembre, 3, 10 i 17 de desembre, 7 de gener – De 10,00 a 11,45 h

 

I.3. MINISTERI DELS SAGRAMENTS

La celebració litúrgica (12 h)
Coordinador: Prof. Joan Baburés (Secretariat Interdiocesà de Litúrgia)
Dies: 21 i 28 de novembre, 5, 12 i 19 de desembre, 9 de gener – De 12,15 a 14,00 h

El sagrament de la reconciliació (6 h)
Prof. Mons. Salvador Cristau
Dies: 22 d’octubre, 6 i 13 de novembre – De 10,00 a 11,45 h

 

I.4. MINISTERI DE LA CARITAT

La caritat en l’acció de l’Església (2 h)
Prof. Carme Borbonès
Dia: 21 de gener – De 12,15 a 14,00 h

L’atenció als pobres (2 h)
Prof. Salvador Busquets
Dia: 18 de març – De 12,15 a 14,00 h

L’atenció als malalts (2 h)
Prof. Sebastià Aupí
Dia 19 de febrer – De 12,15 a 14,00 h

 

I.5. L’ESGLÉSIA LOCAL

Estructures de l’Església local (8 h)
I. La Parròquia (4 h)
Prof. Josep M. Domingo
Dies: 21 de gener – De 10,00 a 11,45 h
II. La Diòcesi (4 h)
Prof. Jaume Casamitjana
Dies: 8 d'abril – De 12,15 a 14,00 h

La Parròquia a la llum del Concili Vaticà II i del Magisteri (2 h)
Prof. Daniel Palau,
Dia: 25 de febrer – De 12,15 a 14,00 h

Praxi: economia, secretaria, recursos (10 h)
Coordinador: Prof. Josep M. Turull
Dies: 14, 18 i 25 de febrer, 4 de març i 8 d’abril – De 10,00 a 11,45 h

Acompanyament espiritual (4 h)
Prof. Abel Trulls
Dies: 5 i 12 de novembre – De 12,15 a 14,00 h

 

II - CONTEXT SOCIOCULTURAL DE L’ACCIÓ PASTORAL


Gestió del patrimoni cultural i parroquial (4 h)
Prof. Robert Baró
Dia: 25 de març i 1 d'abril – De 12,15 a 14,00 h

Pastoral a l’Escola (2 h)
Prof. Víctor Martínez
Dia: 14 de gener – De 12,15 a 14,00 h

Pastoral amb joves (4 h)
Prof. Bruno Bérchez
Dies: 4 i 11 de març – De 12,15 a 14,00 h

Els mitjans de comunicació social (4 h)
Prof. Òscar Bardají
Dies: 11 i 18 de març – De 10,00 a 11,45 h

Religiositat popular (4 h)
Prof. Josep E. Parellada
Dia: 25 de març i 1 d'abril – De 10,00 a 11,45 h

 

III - VISITA A UN BISBAT DE CATALUNYA

Coneixement in situ d’un bisbat català i diàleg amb alguns responsables pastorals (4 h)
Dia: 29 d’abril

 

IV - AVALUACIÓ DEL CURS

Avaluació del curs
Prof. Norbert Miracle

 

GRAELLA D'HORARIS