Sant Mateu surt 07:38 i es pon 19:49 surt 18:37 i es pon 06:15

Publicacions

REVISTA CATALANA DE TEOLOGIA (RCatT)

 

Director: Dr. Joan Planellas i Barnosell
Secretària: Dra. Cristina Godoy Fernández


CONSELL DE REDACCIÓ

Dr. Marcos Aceituno
Dr. Santiago Bueno
Dr. Joan Carrera, S.I.
Dr. Xavier Morlans
Dra. Cristina Godoy
Dr. Jaume González Padrós
Dr. Armand Puig
Dtnd. Domènec Valls

COMITÈ DE REDACCIÓ

Dra. Cristina Godoy
Dr. Armand Puig
Dr. Joan Planellas

CONSELL ASSESSOR
Dr. Gennaro Auletta (Pontificia Università Gregoriana - Roma)
Dr. Juan José Ayan (Universidad San Dámaso - Madrid)
Dr. Juan Chapa (Universidad de Navarra - Pamplona) 
Dr. Joan Ferrer (Universitat de Girona)
Dr. Jörg Frey (Universitat Zürich)
Dr. Jordi Gayà (Centre d'Estudis Teològics - Mallorca)
Dr. Martí Gelabert (Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer - València)
Dr. Miquel dels Sants Gros (Arxiu i Biblioteca Episcopal- Vic)
Dr. Santiago Madrigal (Universidad de Comillas - Madrid)
Dr. Daniel Marguerat (Université de Lausanne)
Dr. Tobias Nicklas (Universität Regensburg)
Dr. Josep Perarnau (FTC - Barcelona)
Dr. Jaume de Puig (Institut d'Estudis Catalans - Barcelona)
Dr. Michel Quesnel (Institute Catholique de Lyon)
Dr. Josep Rius-Camps (FTC - Barcelona)
Dr. Jens Schröter (Humboltd Universität - Berlin)
Dr. Pierangelo Sequeri (Facoltà di Teologia dell'Italia Settentrionale - Milà)
Dr. Peter Stilwell (Universidade Católica Portuguesa - Lisboa)
Dr. Christopher Tuckett (University of Oxford)
Dr. Josep Vilella (Universitat de Barcelona)

ADMINISTRACIÓ
Edicions de la Facultat de Teologia de Catalunya, Diputació 231, 08007 Barcelona.